Kalóz címlap
Forrás: ITB
Továbbra sem változtatta meg jelenleg fennálló szabályozását a svájci szövetségi kormány, amelynek értelmében nem büntethetőek az internetről letöltők.

Az elmúlt héten hozták nyilvánosságra annak a szerzői jogokkal foglalkozó, tavasszal végzett felmérésnek az adatait, amelyet a svájci szövetségi kormány rendelt. A tanulmány adatait átvizsgálva a szerzői jogokkal foglalkozó hivatalos kormányzati szerv képviselői úgy nyilatkoztak, véleményük szerint nem szükséges a jelenlegi jogi szabályozás megváltoztatása. A mostani szerzői jogi törvények értelmében nem minősül szabálysértésnek a saját használatra történő letöltés. A kormány megrendelésére készült felmérés szerint az internetről letöltő svájci polgárok nem költenek kevesebbet filmekre illetve zenére, mint azok, akik kizárólag jogtiszta forrásokból szerzik be a tartalmakat.


A felmérés szerint 2,6 millió svájci töltött le az internetről, míg 4,66 millió vásárolt zenét, filmet vagy számítógépes játékot. A legutóbbi 2010-es adatok szerint Svájcnak 7,8 millió polgára van, eszerint a lakosság egyharmada töltött már le jogvédett tartalmakat az internetről. A svájci kormányzat szerint nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy a kiadók bevételei jelentősen csökkentek volna az internetes kalózkodás miatt, sőt egyes kimutatások szerint némelyik vállalat bevétele növekedett is. A hatóság érvelése szerint az állam elsődleges célja az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása és a kalózkodás büntetése és üldözése csorbítaná ezt az alapjogot. Emellett egy szigorított törvény betartatása lényegesen nagyobb terhet róna az államra, mint amilyen hasznokkal az járna. A kormányzati tisztviselők további 22 felmérést tanulmányoztak át és az adatokat összevetve arra a megállapításra jutottak, hogy a szórakozásra költött összegek nem csökkentek 1999 óta, így véleményük szerint a letöltők üldözése helyett a szórakoztatóiparnak kellene alkalmazkodnia az új helyzethez.

A svájci szabályozás változatlanul hagyása mutatja azt is, hogy az Európában merőben más a hozzáállás az internetes kalózkodáshoz. Míg az Egyesült Államokban a szórakoztatóipar képviselőinek olyan törvénytervezeteket sikerül kilobbizniuk, amelyek szinte minden fórumon közfelháborodást váltanak ki, addig az Európai Unióban sorra erősödnek meg a különböző kalózpártok, amelyek az információs szabadsághoz való jog szabad gyakorlásának megtartását tűzték zászlajukra. Habár Svájc nem tagja az Európai Uniónak, kormányzata most a kontinensen uralkodó irányzatnak megfelelő döntést hozott, bizonyos szempontból lépésekkel az EU tagállamai előtt járva.

PC World

Aktuális lapszámunkból

Én (csak) a win-win szituációkban hiszek!Vannak mániáim, és azért akad köztük jó értelemben vett is. Az egyik ilyen az oktatáshoz kötődik, nevezetesen az egyetem és az ipar együttműködésével kapcsolatos.

Egyetemi–ipari összefogás: nincs olyan, amit ne lehetne megvalósítaniTobzódunk. Nincs olyan hónap, hogy ne érkezne hír kutatás-fejlesztési együttműködésről valamely felsőoktatási intézmény és nagyvállalat között. Az egyetemi és az ipari szféra szoros kapcsolatából az ökoszisztéma minden szereplője profitál, tágabb perspektívából nézve pedig az egész hazai gazdaság. Ehhez azonban szemléletmód-váltásra is szükség van: nem árt a piaci gondolkodás az egyetemek falain belül. Charaf Hassannal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának (BME VIK) frissen kinevezett dékánjával beszélgettünk.