Kalóz címlap
Forrás: ITB
Továbbra sem változtatta meg jelenleg fennálló szabályozását a svájci szövetségi kormány, amelynek értelmében nem büntethetőek az internetről letöltők.

Az elmúlt héten hozták nyilvánosságra annak a szerzői jogokkal foglalkozó, tavasszal végzett felmérésnek az adatait, amelyet a svájci szövetségi kormány rendelt. A tanulmány adatait átvizsgálva a szerzői jogokkal foglalkozó hivatalos kormányzati szerv képviselői úgy nyilatkoztak, véleményük szerint nem szükséges a jelenlegi jogi szabályozás megváltoztatása. A mostani szerzői jogi törvények értelmében nem minősül szabálysértésnek a saját használatra történő letöltés. A kormány megrendelésére készült felmérés szerint az internetről letöltő svájci polgárok nem költenek kevesebbet filmekre illetve zenére, mint azok, akik kizárólag jogtiszta forrásokból szerzik be a tartalmakat.


A felmérés szerint 2,6 millió svájci töltött le az internetről, míg 4,66 millió vásárolt zenét, filmet vagy számítógépes játékot. A legutóbbi 2010-es adatok szerint Svájcnak 7,8 millió polgára van, eszerint a lakosság egyharmada töltött már le jogvédett tartalmakat az internetről. A svájci kormányzat szerint nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy a kiadók bevételei jelentősen csökkentek volna az internetes kalózkodás miatt, sőt egyes kimutatások szerint némelyik vállalat bevétele növekedett is. A hatóság érvelése szerint az állam elsődleges célja az információhoz való szabad hozzáférés biztosítása és a kalózkodás büntetése és üldözése csorbítaná ezt az alapjogot. Emellett egy szigorított törvény betartatása lényegesen nagyobb terhet róna az államra, mint amilyen hasznokkal az járna. A kormányzati tisztviselők további 22 felmérést tanulmányoztak át és az adatokat összevetve arra a megállapításra jutottak, hogy a szórakozásra költött összegek nem csökkentek 1999 óta, így véleményük szerint a letöltők üldözése helyett a szórakoztatóiparnak kellene alkalmazkodnia az új helyzethez.

A svájci szabályozás változatlanul hagyása mutatja azt is, hogy az Európában merőben más a hozzáállás az internetes kalózkodáshoz. Míg az Egyesült Államokban a szórakoztatóipar képviselőinek olyan törvénytervezeteket sikerül kilobbizniuk, amelyek szinte minden fórumon közfelháborodást váltanak ki, addig az Európai Unióban sorra erősödnek meg a különböző kalózpártok, amelyek az információs szabadsághoz való jog szabad gyakorlásának megtartását tűzték zászlajukra. Habár Svájc nem tagja az Európai Uniónak, kormányzata most a kontinensen uralkodó irányzatnak megfelelő döntést hozott, bizonyos szempontból lépésekkel az EU tagállamai előtt járva.

PC World

Eseménynaptár

előző hónapkövetkező hónap

Aktuális lapszámunkból

PálfordulásHa munkaerő-problémákra gondolunk, az első asszociációnk, hogy non stop toborozni kell és mindent meg kell tennünk, hogy megtartsuk a „becserkészett” embert. Ehhez persze jól kell motiválni őt, és szépen ki kell építenünk benne a lojalitást. És mindeközben vigyáznunk kell arra is, hogy ki ne égjen. És sokszor mégiscsak beüt a krach: távozik a kolléga.

Globális kihívással néz szembe a munkaerőpiac„Változnak az idők, és mi is változunk bennük” – az örök érvényű latin mondás nem csak az emberi léptékű élethelyzetekre vonatkoztatható, hiszen jelen világunk nem szól másról, mint a változásról. Átalakul a technológiához való kapcsolatunk, megkérdőjeleződnek az emberi elme legyőzhetetlenségét hirdető eszmék – de vajon mi vár a munkaerőpiacra a jövőben?