Kommunikációja minimális, kevéssé nyitott az emberek felé. A külső máz abszolút nem fontos a számára. Megbízható, pontos, hiteles, szabatos. Tudását szívesen kimutatja. A barátság szent kötelék számára – mert kevés közeli barátja van.

Az elmúlt év talán legjobb filmjének a Drive-ot tartom. A film után értékelést tartottunk, ahol a filmbéli lexikális tudás került előtérbe. Ryan Gosling legnagyobb szerepeit, jelöléseit soroltuk, és ha valamiben nem értettünk egyet, azonnal nyúltunk a mobil után, hogy az IMDB-n a tökéletesen pontos tényeket megtaláljuk, hogy aztán kellő „finomsággal” kioktassuk egymást, mennyire nem volt igaza a másiknak. Félreértés ne essék, a legjobb barátok vagyunk, csak egy kicsit professzionalisták.

 

-
 

 

Egy igazán szeretnivaló ember

Ha képzést tartok key account menedzserek számára – ami igen gyakori perverzió részemről –, mindig külön felhívom a figyelmüket erre a „rendkívül elragadó, kedves” embertípusra. Mivel a professzionalista típus kommunikációja minimális, a külvilág, az emberek felé a legkevésbé nyitottak, őket a legnehezebb magunk mellé állítani. Így hát a salesnek igen nehéz dolga van, ha vásárlásra akarja bírni őket. Nem kellemes emberek. Ha nem a saját szakmájukról van szó, vagy valami olyan társalgási témáról, amiben ők rendkívül járatosak, akkor egy szót sem lehet kihúzni belőlük. Ellenben kíméletlen precizitással figyelik a többi ember kommunikációját, azonnal észreveszik az ellentmondásokat, és hangot is adnak felfedezéseiknek.

A jó értelemben vett szakbarbárok ők. Mindenképp olyan szakterületet választanak maguknak, ahol a tudás archiválva van, összegyűjthető, és tényekre, konkrét információkra épül. Ahol nincs helye a „talán”, a „mi lenne ha…” és egyéb kifejezéseknek. Olyan embert kell elképzelni, aki az adott szakmában rendkívül jó, tehetséges, de olykor összeférhetetlen társaival.

 

Melyik ruha áll a legjobban?

Milyen külső jegyekből lehet őket felismerni? A külsőségeket nem értékelik, az öltözködéssel való felesleges időtöltést kerülik. A külső máz számukra abszolút nem fontos, nem akarnak megfelelni a többi embernek. Ez nagyon sok esetben félre is viszi a tárgyalópartnereiket az üzleti életben. Főként a fiatal generációnál kerül ez a probléma előtérbe, amikor ugye a nagymenő, idős üzletemberek nem vesznek komolyan egy szakadt srácot. Aztán meg némelyik feltalálja a Facebookot…

 

Anyag, ár, kalkuláció

Nagyon érdekes a professzionalista embertípus vásárlási döntési mechanizmusa. Már-már idegesítő mennyiségű információt gyűjt. Komoly stresszhelyzet minden olyan tárgy – autó, mobil stb. – vásárlása, amelynek nem szakavatott ismerője, mert ki van szolgáltatva mások információinak. Ennek köszönhető az őrült adatgyűjtés. Egyetlen denim nadrág vásárlásakor végig kell nézni az összes boltot, árakat, engedményeket, anyagminőséget, mindent értékelni kell, hogy végső következtetésre juthasson.

Viszont a beszerzett információhalmaz maga alá gyűri, sokszor nem is képes dönteni, inkább nem vásárol. Ezt a problémát feloldván, előszeretettel keresi fel azokat a megbízható barátait, akiknek a véleményére ad, vagy egy olyan szakembert, akit általában a szakma elismer, és az ő ajánlásaik szerint költi a pénzét.

 

-

Éljenek a kellemes beszélgetések!

Külön szoktuk értékelni egy-egy embertípus szabadidős tevékenységét. Nos, professzionalistáéknál nagyon egyszerű a helyzet, hiszen általában szakmájuk egyben a hobbijuk is. Ők azok, akik a legkevésbé sem választják külön a privát és a szakmai életet, ők így érzik jól magukat. Munkahelyükön és otthonukban jellemző a kínos rend. A környezet inkább hűvös, mint barátságos, mindennek megvan a helye, és ha már megvan, illik derékszögben, elvágólag odatenni az odavalókat. Kommunikációjukban leginkább kioktatók. Ha valakinek volt már olyan élménye, hogy pontról pontra felsorolták, mit, mikor és hol hibázott, mindezt emóciók nélkül, akkor biztosan találkozott már a professzionalista típussal. Munkahelyükön ez jelenti a legnagyobb problémát. Egy átlagos cégvezető összeférhetetlennek látja ezeket az embereket, és sokszor emiatt mond le kiemelkedő szakmai tudásról.

 

Hol is kötekedjek?

Mihez is kezdhet napjainkban egy végzős professzionalista szakember? Az ict területén nincs nehéz dolguk beilleszkedni, hiszen ez a terület tipikusan megköveteli a kimagasló szakmai tudást. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy Magyarországon e típus részaránya igen kicsi, nem éri el a 10 százalékot, és ez az érték nem változik jelentősen az ict-cégvezetők tekintetében sem.

Tudni kell, hogy ez a típus kíméletlenül kritikus saját főnökeivel, munkatársaival is. Egy beilleszkedési folyamatnál erre külön figyelni kell. Persze, e területen kívül is vannak olyan szakmák, amelyekben a professzionalista ember a végsőkig kiélheti magát. Az adatokkal, elemzésekkel való munkavégzés kedvére való. Általában a back-office pozícióba javasolják őket, és a már említett ict-terület mellett a pénzügyi irányt szokták külön a figyelmükbe ajánlani! Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy mivel egy információkat összegyűjtő, elemző, elsajátító emberről van szó, ezért bármilyen szakmát képes a nulláról megtanulni, bár igen lassan – ha érdekli. Tehát akár teljesen ismeretlen területre is tévedhetnek ennek a kedves típusnak a képviselői. Arra viszont vigyázni kell, hogy a CV első gondolata ne az legyen, hogy „gyorsan tanulok”. Utaljunk inkább a precizitásra és szakmai hitelességre! Így senki nem csalódik majd a nap végén!

 

Kibírhatatlan munkatárs, nagyon jó barát

Már igen korán, gyermekkorban megmutatkozik a professzionalista mibenlét. Ők azok, akik őrületbe kergetik a felkészületlen tanítókat, tanárokat. Akik mindenre rákérdeznek, akik még a felnőtteket is kijavítják, ha megkívánja a helyzet.

A barátság számukra szent kötelék. Nagyon kevés embert fogadnak el valójában. Igen kis létszámú, közvetlen kapcsolataikban rendkívül figyelnek arra, hogy barátaik is szakemberek legyenek saját területükön, hiszen a dilettantizmus iránti toleranciájuk nulla. Baráti kapcsolataik általában egy életre szólnak, és ezekben a kapcsolatokban kibontakozik egy szerethetőbb énjük is.

Cikk nyomtatása

Diploma, nyelvvizsga nélkül

2013. 11. 18.
Négy végzősből egy azért nem tudja átvenni a diplomáját, mert nincs (elég) nyelvvizsgája. A kormány új tervei szerint eltörölné a kötelező nyelvvizsgát azokon a szakokon, ahol az idegen nyelv ismerete másodlagos.

Rossz gyerekből lesz a jó menedzser

2013. 11. 18.
Szükség lehet fiatal korban egy kis pimaszságra és renitens viselkedésre való hajlamra ahhoz, hogy valaki később érvényesülni tudjon az üzleti világban – állítják kutatók.

Sikeres emberek a jövő nemzedékéért

2019. 02. 18.
Meglazítják a vállalati környezet szorító nyakkendőit az informatikai nagyágyúk hazai képviseleteinek legbevállalósabb vezetői, de sokkal keményebb közeg felé veszik az irányt: középiskolákba.

Felsőoktatás minőségi alapon

2013. 11. 11.
Másfél hónappal ezelőtt a Felsőoktatási Kerekasztal nagy többséggel elfogadta a felsőoktatási stratégiát. Ennek nyomán új finanszírozás, új gazdálkodás, új intézményi besorolás várható. A stratégia lényegi pontjait Bódis József, a Magyar Rektori Konferencia tiszteletbeli elnöke, a Pécsi Tudományegye...