személyiség

26_PPoint-01_420
Forrás: -
„A legfőbb érték a dolgozó ember”

Akkor ér kincset a tudás, amikor átadják

Ha eltűnik egy százezer forintos laptop az irodából, azonnal vizsgálat indul. De mi történik, ha kilép a cégtől egy nagy tudású, tapasztalt munkavállaló?! Újra lehetne definiálni a tudásmenedzsmentet, it-alapokra helyezni a házon belüli tudásátadást.

Eddig az informatika korlátai határozták meg, mit lehet megvalósítani a hr-ben. Ma már a hr-problémákat modellezik az informatika segítségével. A közeli jövőben ezt a szakterületet is átalakítják a technológiai fejlesztések. Olyan vélekedések is napvilágot láttak, hogy 2014-ben szinte már csak a humán tőkére irányuló innovációk mutathatnak kiutat a nem túl rózsás gazdasági helyzetből.

Az bizonyos, hogy mind az állami, mind a pénzügyi szektor vagy akár a vállalati szakmai szövetségek olyan hatalmas emberi erőforrás alapú tőkével rendelkeznek, amelynek valamilyen módon való megőrzése, megtartása és hasznosítása alapvető érdekük.

A szervezeteknek ezért el kell(ene) gondolkodniuk azon, hogyan lehet felhalmozni, átadni és a problémamegoldás szolgálatába állítani a szervezetben összegyűjtött személyes tudást, tapasztalatot. A tudásátadás it-alapokra helyezésével pedig olyan innovatív közösségi platform hozható létre, ahol a felhasználók készségeiket és képességeiket saját tapasztalataik megosztásával, illetve mások tapasztalataiból merítve fejleszthetik tovább. Segíti a folyamatokat, ha több, olyan bevált módszert ötvözünk, mint a coaching, a folyamatfejlesztés, az ötletmenedzsment vagy a mesterséges intelligencia.


 

Kollektív kreativitás

Például hogyan lehet kiaknázni a kollektív kreativitást, hogy azokból a fejlesztési ötletekből, amelyek a cég növekedését segítik, minél gyorsabban új termék- vagy szervezetfejlesztési projektek alakulhassanak? Mindenekelőtt tudni kell, hogy a vállalatok fontos szerepet játszanak a kreativitás-alapú világ megalapozásában, hiszen minden nagy újítás mögött ott van a vállalati vízió és a hosszabb-rövidebb távú célok – állapítja meg Várnagy Priszcilla, a Be-novative alapító-ügyvezetője.

Az áttörő megoldások létrejöttéhez viszont olyan környezetre van szükség , amely bátorítja a kreativitást, az alulról kezdeményezett innovációt. Ehhez a vállalatoknak olyan eszközre lehet szükségük, amelynek segítségével a szervezetfejlesztés, a termék, szolgáltatások fejlesztése beépíthető a napi folyamatokba. Úgy, hogy a vállalatok bevonják munkavállalóik ötleteit, növelik belső motivációjukat és a szervezet iránti elkötelezettségüket.

Célszerű, ha a program játékosan felépített online folyamaton és beépített véletlenszerű inspirációkon keresztül támogatja a kreatív megoldások, gondolatok megszületését. A kollégák a cég legfontosabb kérdéseire, problémáira önként keresik a választ, osztják meg sokszor meglepő fejlesztési ötleteiket, majd közösen értékelik ki azokat hatás és megvalósíthatóság szerint.

Ha foglalt a szakértőd, toldd meg egy kamerával

A tudásátadásban az oktatásnak is fontos szerep jut. Kiss Ferenc, az Információs Társadalomért Alapítvány keretében működő INFOTA Kutatóintézet vezetője szerint

Az oktatási programok modern eszköztárából valahogy mindig kimarad az ismeretátadás legnehezebb része. Ez pedig a „csinálás”, azaz a munkatevékenység folyamatának a tanítása a tevékenység közben. Pedig milyen jól jönne például egy gyorsan fluktuálódó karbantartó csapatnak, ha egy bonyolultabb berendezés javításához nem a gyári szerelőt kellene hívni messziről és drága pénzért! Vagy egy bonyolult vállalati szoftver telepítésekor nem kell végigböngészni az ezer oldalas kézikönyvet.

Pedig már itt van a videó alapú tudásmenedzsment, a videóstreamingen alapuló e-learning módszertan. Ezzel a gyakorlatorientált képzésben egyszerűbben, gyorsabban és mélyebben sajátítható el a tananyag. Azaz a szóban át nem adható tudást lehet megőrizhetővé tenni. A videó bármikor elővehető, többször is visszanézhető, hogy a szerelési munkafolyamatban mikor milyen kulcsot kell használni, hová kell nyúlni, vagy a szoftver telepítésekor hová és milyen sorrendben kell kattintani. Csak arra kell ügyelni, hogy a műsorban a több média (kép, videó, szöveg, beszéd) szinkronban legyen: akkor húzza meg a csavart a szereplő, amikor a „húzd meg a csavart” felszólítás elhangzik, és a „csavart meg kell húzni” szöveg feltűnik.

 

Egyéniből szervezeti

Az ötletekből idővel tudás, tapasztalat lesz, s ezeket át is kell adni. Ma már léteznek olyan it-eszközök a virtuális tapasztalatmenedzsment terén, amelyek a napi feladatok végzése közben begyűjtik és valódi, cégérték-növelő tőkévé alakítják a munkatársak gyakorlati tudását. Szertics Gergely, az Analogy Dialogue ügyvezetője szerint a szervezeti esetgyűjtemény a vállalat az egyéni tudást szervezeti értékké alakíthatja. A felhasználók számára biztosított, zárt közösségi médiaplatform és a mögötte álló mesterségesintelligencia-rendszernek köszönhetően a sikertörténeteket mindenki számára elérhetővé és könnyen kereshetővé teszi. A legjobb gyakorlatok pedig könnyedén átültethetők és alkalmazhatók a mindennapos munkában.

A felületnek pedig élvezetes élményt kell nyújtania mind a tapasztalatát megosztó, mind a megoldást kereső munkatársaknak. A felhasználók egymással interakcióba tudnak lépni a social networking csatornán, miközben a felmerült problémák megoldásának rögzítésével azok a későbbiekben is bármikor elérhetővé válnak. Szertics Gergely szerint is érdemes játékos ösztönző elemeket beépíteni, hogy gyorsabban menjen a tapasztalatok felhalmozása és a problémamegoldás.

Mindezek révén csökkenthető a legtöbb tudással rendelkező kollégák, azaz szakértők leterheltsége. Megoldás például, ha a szakértő a megoldását szóban osztja meg, és a tapasztalatot felhasználó kolléga felelőssége, hogy rögzítse azt a rendszerben. Ezáltal a tapasztalat mások által is hozzáférhetővé válik, miközben a szakértőnek csak vissza kell olvasnia a saját megoldását, ami visszajelzést nyújt számára, hogy az azt felhasználó kolléga valóban jól értette-e meg a megoldás lényegét és annak lépéseit.