Megkérdeztük

10_Deutsch_DSC_6302.jpg
Forrás: ITB
Hova érkezik a korong?

A digitalizáció nem a holnap feladata

Össztársadalmi stratégiai üggyé vált mára a digitalizáció, a Digitális Jólét Program pedig a magyar gazdaság, az állami működés és a társadalom fejlesztésének szinte valamennyi területén megfogalmaz támogató programokat – mondja Deutsch Tamás, a DJP-ért felelős miniszterelnöki biztos. Az újabb fejlesztések már nem egyszerűen a felzárkózást, hanem az előnyszerzést szolgálják.

– Mi a Digitális Jólét Program elindításának eddig legnagyobb, a konkrét fejlesztéseken túlmutató eredménye, hozadéka?

– A digitalizáció szempontjából fontos és meghatározó éveken vagyunk túl. Az egyik legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy a legszélesebb szakmai közvéleményben, az üzleti és a közéleti döntéshozók, valamint a polgárok millióinak körében is bekövetkezett a régen várt szemléletváltás. Mindenki számára világossá vált, hogy a digitalizáció nem a holnap feladata, hanem a jelen egyik legfontosabb, átfogó fejlesztési programja. Alapvető és gyökeres változást kívántunk elérni azzal, hogy a digitális fejlesztésekkel kapcsolatban minden kormányzati döntést a tárgyalásokra, a folyamatos egyeztetésekre, az érdemi párbeszédre építettünk. A magunk mögött hagyott két esztendőben – a digitalizációban érintett valamennyi szereplő bizalomra épülő együttműködésének köszönhetően – még annál is messzebb jutottunk, mint azt 2015 végén a legoptimistábbak gondolták. A digitalizáció mára egyértelműen stratégiai üggyé vált.

– Sokféle szempontból megújulásra szorul a magyar közoktatási rendszer. Hogyan illeszkedik ebbe a változásba a digitalizáció és hogyan segítheti ezt a megújulást?

– Meggyőződésem, hogy az oktatási rendszer digitális átalakítása a digitális világra való sikeres felkészülés legfontosabb eleme. A DJP keretében 2016 októberében fogadta el a kormány Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (DOS), melynek jelenleg zajlik a megvalósítása. A következő 3-5 évben megtörténik a teljes magyar oktatási rendszer digitális átalakítása.

A 2019-ben induló tanévre minden iskolában szélessávú internetelérés és wifi-lefedettség lesz és a tantermek digitális felszereltsége is javul. Az összes köznevelési és szakképzési intézmény szélessávú internet-hozzáféréssel való ellátása közel 13 milliárd forintból valósul meg (wifi nélkül). A DOS-nak megfelelően a köznevelési és szakképzési intézmények 500 fős tanulói létszám felett 1 Gb/s, míg az alatt 100 Mb/s sávszélességet kapnak, döntően üvegszálon keresztül. Az állami fenntartású intézményekben a wifi-hálózat kialakítása, 60 ezer tanári laptop és a tanulói tablet beszerzése és a pedagógusok képzése 52 milliárd forintos program keretében valósul meg. Az oktatás digitalizációjában Magyarország jelenleg még az európai középmezőnyben van, de határozott célunk, hogy a következő 3-5 évben az európai élmezőnybe kerüljünk.

– A tavalyi Infotér konferencián a DJP négy súlyponti területét említette: digitális gazdaság, digitális kompetenciák fejlesztése, digitális állam és infrastruktúrafejlesztés. Milyen előrelépések történtek az egyes területeken?

– A DJP-ben a fejlesztések kiindulópontja a megfelelő színvonalú digitális infrastruktúra kiépítése, erre további három nagy fejlesztési pillér épül: a digitális kompetenciák, vagyis a digitális írás- és olvasástudás fejlesztése, a gazdaság digitalizációja, valamint az állami működés digitális átalakítása.

Az elmúlt két évben a vezetékes internethálózat színvonala alapján az EU országainak legfejlettebb első harmadába kerültünk, a mobil adatátviteli, azaz mobil-internethálózatunk fejlettsége tekintetében pedig a világ első öt országa között vagyunk. Több nagy léptékű infrastruktúra-fejlesztési programot is megvalósítunk. A közös európai uniós elhatározás alapján elindított Szupergyors Internet Program keretében hazánkban – az európai céldátumot két évvel megelőzve – 2018 végére minden háztartásba, valamennyi helyrajzi számmal rendelkező ingatlanba elér a szupergyors, legalább 30 Mbit/s adatátviteli sebességű internetszolgáltatás.

Annak érdekében, hogy az anyagi erőforrások hiánya egyetlen magyar polgárt se zárjon ki a digitális világban való részvételből, újabb jelentős adócsökkentéssel, a Digitális Jólét Alapcsomag működtetésével és a 2018 végéig az ország minden településén kiépülő ingyenes szélessávú wifi-szolgáltatással igyekszünk segíteni. A polgárok és a vállalkozások digitális kompetenciáinak folyamatos fejlesztése érdekében a DJP 2.0 keretében – a jelenleg zajló kompetenciafejlesztési programokra építve – kidolgozzuk a digitális kompetenciafejlesztés hosszú távú, részletes koncepcióját és a digitális kompetenciák részletes mérési rendszerét. A magyar polgárok kompetenciafejlesztése a Digitális Jólét Koordinációs Központ által koordinált Digitális Jólét Program Hálózat mentoraival valósul meg. 2017. október 2-tól 1173 településen, 1415 Digitális Jólét Program Ponton, mintegy 2116 DJP-mentor dolgozik a polgárok digitális írás- és olvasástudásának fejlesztésén. A digitális átalakulás a magyar gazdaság versenyképessége javításának is a kulcsa, ezért a DJP 2.0 keretében elkészülnek a különböző ágazati digitális átalakulási stratégiák.

– Milyen alapon dől el, hogy milyen nemzetgazdasági ágazatok kapnak önálló stratégiát a DJP-ben? Milyen további ágazatokra lehet számítani?

– A kormány széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést követően, 2017 nyarán döntött a Digitális Jólét Program kibővítéséről, a Digitális Jólét Program 2.0 elfogadásáról. A DJP 2.0 öt pillér mentén, 26 tématerületen 89 intézkedést fogalmaz meg. A DJP 2.0 keretében készülő stratégiák a magyar gazdaság legmeghatározóbb ágazataira koncentrálnak, ilyen például az agrárium vagy a turizmus. A jövőben valamennyi meghatározó gazdasági ágazat digitalizációs stratégiáját el fogjuk készíteni.

– Nagyon érdekes kérdés a digitalizáció társadalmi hatásainak vizsgálata. Milyen irányban terveznek elindulni, mit akarnak elsősorban felmérni és milyen módszerekkel teszik ezt?

– A hatásvizsgálatokra azért van szükség, hogy jobban megértsük a digitális világ működését (az egyén szintjén, a közösségeinkben, a társadalmunkban), és tudjuk mérlegelni az egyes hatások káros vagy hasznos voltát annak érdekében, hogy a rendszerbe be tudjunk építeni ellenlépéséket, fékeket, ellensúlyokat. Az eszközök rendkívül szerteágazóak lehetnek, a legszélsőségesebb emberi magatartások szankcionálására alkalmas büntetőtörvénykönyvtől a mentális gondokhoz vezető szokásokkal kapcsolatos megelőzésen át a kibernetikus személyiségvédelmi szolgáltatás bevezetéséig.

– Nemcsak ágazatok, hanem felhasználási területek, technológiák mentén is fogalmaz meg programokat a DJP. Nem áll fenn az a veszély, hogy ha túl sok területet ölel fel a DJP, akkor nem jut mindenhova elég figyelem, és elaprózódnak a rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőforrások?

– Meggyőződésem, hogy valamennyi releváns területen meg kell fogalmazni a digitalizációt szolgáló fejlesztési programokat és a végrehajtásukat szolgáló intézkedéseket. A DJP-nek alapvetően koordinációs feladata van: más minisztériumokkal, ágazati és nem ágazati szereplőkkel közösen dolgozzuk ki és hajtjuk végre a digitalizációt szolgáló programokat. A kormányzat rengeteg fejlesztési elképzelésének végrehajtásához erőforrás is van rendelve (például a közlekedés vagy a turizmus területén). Szükséges, hogy ezek az adott terület digitális átalakítására is kiterjedjenek, a már meglévő források a terület digitális fejlesztéseit is szolgálják.

– Mennyire váltotta be az előzetes reményeket a Digitális Jólét Alapcsomag, amely már csaknem egy éve elérhető? Vannak összesített számaik arról, hányan vették igénybe?

– A szolgáltatók számára 2017. június elején nyílt meg a pályázati lehetőség a Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) állami védjegyhasználatára. Eddig 23 szolgáltató adta be a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy használatának elnyerésére irányuló pályázatát és 20 szolgáltatóval kötöttünk megállapodást. A Digitális Jólét Alapcsomag a szolgáltatók kínálatában meglévő legkedvezőbb árú internet-előfizetés csomagok árához képest is legalább 15 százalékkal olcsóbb csomag azok számára, akik eddig még nem rendelkeznek internet-előfizetéssel.

A DJA mindegyik szolgáltató kínálatában nagyobb kedvezményt biztosít, mint a védjegyhasználati szerződésben előírt 15 százalék. Van olyan szolgáltató, ahol ez a kedvezmény a hatvannyolc százalékot is eléri. A DJA után már eddig is több ezren érdeklődtek, több száz előfizetést kötöttek, a szolgáltatóknak azonban a védjegyhasználati szerződést követő egy év letelte után van hivatalos adatszolgáltatási kötelezettsége a DJA kapcsán. Így az első pontos adatok 2018 őszén fognak a rendelkezésünkre állni.

– Hogyan halad a Digitális Jólét Pontok létrehozása? Mennyit adtak át eddig, mennyi van kialakítás alatt? Milyen tapasztalatokat szereztek az eddigi pontok működése kapcsán – például kik és mire használják leginkább a pontokat?

– A digitális kompetenciák hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben konzerválja a hátrányos helyzetű csoportok lemaradását. Így a kompetenciafejlesztés kérdését nyugodtan tekinthetjük sorskérdésnek is. A Digitális Jólét Program Pontok (DJP Pontok) hálózatának kiépítése a korábbi eMagyarország Pontok bázisán kezdődött meg. A DJP Pontok országos hálózatának bővítésére, valamint a Digitális Jólét Program mentorok képzésére ötmilliárd forint áll rendelkezésre, mely 85 százalékban uniós forrás. 2017. október 2-től 1173 helységben, 1415 Digitális Jólét Program Ponton mintegy 2100 DJP mentor dolgozik a digitális írástudás gyarapítása érdekében. A célunk 1500 DJP Pont kialakítása és fejlesztése. Az eddig beérkezett 1367 pályázatból 1248 esetében született meg a támogatói döntés és az országban 323 pontot szereltünk fel korszerű eszközökkel. A DJP Pontok mindenki számára elérhető közösségi terek, melyek interneteléréssel, infokommunikációs eszközökkel (például számítógép, laptop), valamint a témában szakértőnek számító DJP-mentorokkal rendelkeznek. A DJP Pontokra azokat a polgárokat várjuk, akik fejleszteni szeretnék az alapvető digitális kompetenciáikat, valamint többet szeretnének megtudni a digitális világról. A DJP Pontokon a képzések ingyenesek.

– Hogyan lehet elkerülni, hogy az állam csak katalizálja a fejlődést, de ne telepedjen rá túlságosan a fejlesztésekre, ne írja elő, hogy kinek mit kell tennie?

– Ez a modern kormányzás egyszeregye. A kormányzati feladatellátás úgy épül fel, hogy az egyes területeken ki kell alakítani a megfelelő együttműködést és összefogást. Ebben a kormány egyenrangú partnerként vesz részt, kezdeményezője és részese a kialakítandó fejlesztési stratégiák kidolgozásának. A kormánynak eleget kell tennie a csak az általa ellátható szabályozási feladatoknak is. Továbbá a konkrét cselekvés és beavatkozások területén végre szükséges hajtania azt, amit a jogosítványaiból fakadóan más nem tud. Jó példa erre az adócsökkentés kérdése, amely egyszerre egy szabályozási kérdés és egy gazdaságösztönző beavatkozó lépés.

– Milyen elemekkel bővül a DJP, mire számíthatunk a DJP 3.0-ban?

– Az InternetKon alapján megfogalmazott átfogó digitalizációs stratégiával, a Digitális Jólét Programmal Magyarország kormánya egy régóta megfogalmazódott igénynek tett eleget. A DJP kibővítése, a DJP 2.0 immár a digitális előnyszerzés stratégiája, hiszen a magyar gazdaság, az állami működés és a magyar társadalom digitális fejlesztésének szinte valamennyi területén megfogalmaz digitalizációt támogató programokat. Az előttünk álló időszak feladata az, hogy megfogalmazódjon hazánk 2030-ig terjedő digitalizációs stratégiája, amely hitvallásának nyugodtan tekinthetjük az észak-amerikai profi jégkorong liga talán valaha volt legjobb játékosának, Wayne Gretzkynek a gondolatát: „Nem oda kell korcsolyázni, ahol a korong van, hanem oda, ahova majd érkezik.” Ezt fogja teljesíteni a DJP 2030-ig.