Business

36_Fekszi_Csaba_420
Forrás: ITB
ON TIME, ON BUDGET

Enterprise minőség licenc költség nélkül a kormányzati informatikában is

A nemzeti fejlesztési minisztérium egyik kiemelt területe a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, melyhez az Omnit Solutions hozta létre az összetett feladatkör ellátásához szükséges adattárház és üzleti intelligencia (bi) környezetet.

Fekszi Csaba ügyvezető, Omnit Solutions
Fekszi Csaba ügyvezető, Omnit Solutions
„A központosított közbeszerzés a nagyszámú hétköznapi beszerzések lebonyolításának egyszerűsített formája, amelyet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) webes alkalmazása (Portál) támogat. A régi rendszer 2004 óta működött, ezért továbbfejlesztése időszerű volt, melyhez olyan, lehetőleg licenc költség nélküli magyar nyelvű eszközöket kerestünk, amelyek kezelése könnyen tanulható jogászok és közbeszerzési szakértők számára is” – magyarázza az évente több tízmilliárd forintos közbeszerzések adatait feldolgozó rendszerrel kapcsolatban dr. Jánosi Andrea,az NFM Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője.

A pályázat nyertese az LSH Lead System Hungary volt, melynek alvállalkozójaként az Omnittól két feladat megoldását vártuk el: a régi és az új adatbázis integrálása mellett az új rendszernek alkalmasnak kellett lennie jelentések teljes körű készítésére is. A leszállított alkalmazás a kért funkciókat tartalmazza – és annál jóval többet is: az adattárház töltése és az üzleti folyamatokkal kapcsolatos adatok szolgáltatása mellett a rendszer egyik erőssége, hogy az általános beszámolók, jelentések készítésén kívül az ad hoc lekérdezés és az elemzés lehetősége is adott. Ez utóbbi az üzleti folyamatok precíz követésében és a közbeszerzésben rendkívül fontos követelménynek, az átláthatóságnak a megteremtéséhez jelent segítséget” – teszi hozzá a helyettes államtitkár asszony.

 

Mit nyújt az Omnit ügyfeleinek?

Az Omnit Solutions vállalatok napi működésével és tervezésével kapcsolatos információigényeit elégíti ki idő- és költségminimalizálás mellett, új technikák folyamatos átvételével, fejlesztésével. E tevékenysége során az ügyfelei profitmaximalizáló törekvéseit folyamatosan szem előtt tartva biztosítja a dashboard-megjelenítés, elemzés, riportkészítés átfogó BI feltételeit magas szinten, különös tekintettel a kockázatcsökkentés, piaci előnyszerzés, illetve az egyedi igények szempontjaira.

„Alapvetően technológia-független cég­ként, nagyvállalati, többek között banki környezetben megvalósított projektek során szerzett sok éves üzleti tapasztalatunkat és szaktudásunkat felhasználva a fe­la­da­to­kat reális alapokon mérjük fel. Ez alapján sikert szavatoló megoldásokat ajánlunk, illetve valósítunk meg, szigorúan határidőn és költségkereten belül” –  mondja Fekszi Csaba, az Omnit Solutions ügyvezető igazgatója.

 

Hogyan biztosítja mindezt?

Az Omnit saját módszertant alkalmaz, amely az elejétől szisztematikusan egymásra épülő 18 projektszakasz – például extraktum transzfer folyamat kidolgozása, adatbetöltés tervezése – meghatározásával az ügyfél számára is garantálja az átláthatóságot a megvalósítás egésze során. A projektjeiket háromféle, speciálisan adattárház és BI projektek számára kialakított modellben – instant, horizontális, vertikális – ­szállítják. A konkrét projektmodell paraméterezése során az egyes szakaszokat rugalmasan szabják az ügyfél igényeihez és lehetőségeihez, a költség és a határidő figyelembevételével.

„Fontos megjegyezni, hogy az egyes meg­valósítási szakaszok pontosan meghatározott célt szolgálnak. Meghatározzák az elvégzendő tevékenységet, a dokumentációs sablonok által szabályozott leszállítandókat és a felelősségi kört is.

Az aprólékosan részletekre bontott, pontosan specifikált feladatok célorientáltságot eredményeznek. Módszertanunk a jól bevált modelleket követve működik, eleme a logikai, fizikai és töltési architektúra. Megjelenik benne továbbá az automatikus ütemező keretrendszer rekordszinten, nyomon követhető töltéssel, ami kiemeli a többi megoldás közül.” – mutat rá a szakember.

„A felhasználókkal és megrendelőkkel való szoros együttműködés számunkra alapkövetelmény a projekt teljes időszakaszában a felméréstől, a fogalomtár-tisztázásától kezdve  a kivitelezésen át az oktatásokig és tesztelésig.  Heti státusz jelentésekből tájékozódik az ügyfél a projektszakaszok állásáról. A kapcsolat tartás mindkét fél részéről bizalmi viszonyt eredményez, ez pedig úgy véljük a sikeres projektek egyik záloga.” – zárja a beszélgetést Fekszi Csaba.