Cégvilág

T-Systems székház
Forrás: ITB

Nagyszerű embereket keresünk

A  T-Systems Magyarország nemrég elnyerte a 2013. évi Mentor Oscar-díjat a vállalati kategóriában. Az elismeréssel kapcsolatban a vállalat HR-igazgatójával beszélgettünk.

A T-Systems Magyarország elődvállalatainak gyakornoki programjait harmonizálva 2013-ban hívta életre a SmartUp programot, amelyben mintegy 100 mentor segíti a 250 gyakornok beilleszkedését és szakmai fejlődését. Az anyacég Magyar Telekomnál működtetett gyakornoki programmal együtt így a Telekom Csoportnál már félezer fiatal jut lehetőséghez képességei fejlesztésében. A SmartUp program a 6. Magyarországi Coaching Konferencián elnyerte a 2013. évi Mentor Oscar-díjat a vállalati kategóriában. Az elismeréssel kapcsolatosan kérdeztük Sáfrány Lillát, a T-Systems Magyarország HR-igazgatóját.

Sáfrány Lilla, T-Systems Magyarország
Sáfrány Lilla, T-Systems Magyarország

- Miben látja a T-Systems Magyarország gyakornoki programjának jelentőségét a vállalat és az abban résztvevők oldaláról nézve? Kiket és milyen kiválasztási folyamat során vesznek fel abba?

- Úgy érezzük, felelősségünk van a magasan képzett hazai munkaerő kinevelésében és itthon tartásában. Az a célunk, hogy minden lehetséges eszközzel hozzájáruljunk a hazai infokommunikációs szektor folyamatos és szakmailag erős humántőkéjének a biztosításához és ezzel a tudásalapú társadalom építéséhez. A Magyar Telekom másfél évtizede sikeresen működő gyakornoki programjával együtt a Telekom Csoport közel 500 gyakornok számára nyújt lehetőséget, hogy piacképes tudásra tegyen szert professzionális vállalati környezetben. A T-Systems Magyarországnál olyan törekvő, tanulni vágyó fiatalokat várunk a SmartUp programba, akik felismerik az ebben rejlő komoly lehetőséget. A kiválasztási folyamat során sok mindent vizsgálunk. A jelentkezőkkel elvégeztetünk különböző készségteszteket, szakmai felmérőket, amelyeket egyéni és csoportos interjúk követnek. De hogy egyszerűen válaszoljak a kérdésre, a szlogenünket idézném: „A jövő kitalálásához nagyszerű emberek kellenek”. Mi ezeket a nagyszerű embereket keressük.

- Milyen feladatokat látnak el a gyakornokok a cégnél? Mikor dobják őket a "mély vízbe", és mennyire mély az a víz?

- A gyakornokokra úgy tekintünk, mint kollégákra, ezért szinte munkába állásuk pillanatától kezdve megkapják ugyanazt a bizalmat és az ezzel járó felelősséget, mint amit a főállású junior munkatársak. Arra természetesen ügyelünk, hogy fokozatosan, lépésről lépésre vezessük be őket a napi feladatokba. Eleinte kisebb részfeladatokat bízunk rájuk, nagyobb kontroll mellett, idővel azonban egyre komplexebb, önálló feladatokat. Azt tapasztaljuk, hogy ez a bizalom meghálálja magát: az a tény, hogy gyakornokaink valós projekteken dolgozhatnak, és valódi iparági és munkatapasztalatot szerezhetnek, motiválóan hat rájuk, hiszen érzik, hogy számítunk rájuk.

- Milyen szerepet látnak el a mentorok a gyakornokok mellett, mennyire fontosak a gyakornoki program sikere szempontjából?

- Gyakran hallani olyan tapasztalatokról, hogy a gyakornokokat csak felvenni van idejük a cégeknek, megfelelően instruálni azonban már elmulasztják őket. Így nemcsak kapacitásaik és készségeik maradnak kihasználatlanul, de emberileg is úgy érzik, hogy lógnak a levegőben. Fontos célunk volt, hogy a T-Systems Magyarországnál elkerüljük ezeket a csapdákat, és gyakornokainkat ténylegesen integráljuk a munkafolyamatokba. A mentori rendszer is ezt erősíti, hiszen a beilleszkedéshez és a szakmai fejlődéshez megkapják azt a folyamatos, konzultatív jellegű figyelmet, amelynek révén megtalálhatják a helyüket a cégen belül. A gyakornoki elégedettségmérések is visszaigazolják a rendszer sikerességét, a gyakornok kollégák jelentős része hasznosnak ítéli a mentori programot, és elégedett a mentor személyével, találkozásaik hatékonyságával is.

- Csak a szakmai tanácsadó szerepére szorítkoznak, vagy ennél bővebb a szerepük?

- A mentorok figyelme ki kell hogy terjedjen a legapróbb technikai részletektől kezdődően egy adott projekt menedzseléséhez szükséges instrukciókon át egészen odáig, hogy a gyakornok magáévá tudja tenni a vállalat értékeit. Ez azt jelenti, hogy a mentoráltat segítjük abban, hogy megszerezze a helyismeretet, a szükséges munkahelyi kapcsolatokat, megismerje a munkavégzés eljárásrendjeit. Emellett szakmai anyagokkal, személyes konzultációval és hasznos szakirodalmak átadásával is elősegítjük, hogy nagyobb biztonsággal mozoghasson azon a területen, ahová kerül. Fontos szerepe van azonban annak is, hogy a mentor személyes példájával közvetítsen egy hiteles magatartási mintát.

- Hogyan választják ki a mentorokat, kiből lesz a jó mentor?

- A SmartUp-ot olyan önfejlesztő programként képzeljük el, amelyben lehetőség van a tapasztalatok folyamatos visszacsatolására, így képes elébe menni a humánerőforrás-menedzsment terén felmerülő, leginkább előremutató trendeknek. Így számos olyan irányt látunk már most, amerre továbbfejleszthetjük a rendszert. A mentorokat jelenleg a szervezeti egység vezetője jelöli ki, ezt a tervek szerint úgy alakítanánk a jövőben, hogy egységes kiválasztási folyamat során létrehozunk egy lehetséges mentorokból álló kört, amelyből különböző szempontok alapján kiválasztanánk a gyakornok számára a megfelelő mentort. Ehhez szeretnénk hozzárendelni egy transzparens mentori képzést, amelyben számos olyan készség elsajátítására lehetőség nyílik majd, amely még hatékonyabbá tudja tenni a gyakornokokkal végzett közös munkát.

- Kapnak-e a mentorok a munkájukért valamilyen ellentételezést vagy könnyítést?

- Külön díjazásban ezért a tevékenységükért nem részesülnek, ugyanakkor maguk a mentorok is profitálnak az együttműködésből, mindkét fél kölcsönös előnyökhöz jut: a gyakornok lehetőséget kap arra, hogy érdemi munkavégzés során valóban versenyképes tudást szerezzen, a mentor pedig segítséget kap mindennapi feladatai ellátásához. Az sem mellékes szempont, hogy a tudástranszfer is kölcsönös, hiszen nemcsak a gyakornok tanul a mentortól, hanem fordítva is, gyakran éppen a friss szemlélet ad impulzusokat a mentor számára, aki – miközben igyekszik átadni tudását – egyszersmind saját maga számára is elmélyíti, rendszerbe szedi eddigi ismereteit.