Business

22_networking_420
Forrás: -

Networking a hálózatokért

Egy civil szervezet által rendezett konferencia akkor sikeres, ha a magas szakmai tartalom miatt sokan mennek el rá, s a résztvevők az új ismereteken túl hasznos kapcsolatokat építenek ki egymással. A konferenciák pénzügyi eredménye hatékonyan segíti a mai nehezebb környezetben a szakmai szervezet működését.

A változó világban nagyobb szerepet kell adni az infokommunikációnak, s ez komoly felelősséget jelent a civil és szakmai szervezetek számára is. A következő évek kihívásainak olyan új struktúrával lehet a legjobban megfelelni, amely figyelembe veszi a nemzetközi tendenciákat, befogadja az új technológiákat és támogatja a hazai értékeket. Huszty Gábor, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) elnöke szerint ezért nem kell félni a – korábban érinthetetlennek vélt – ikt-struktúrák átgondolt megújításától, átalakításától – megtartva persze minden korábban jól működő szervezetet és szerkezetet.

 

Jó platform

Az infokommunikáció változó világához való igazodást az olyan rendezvények is elősegítik, mint például a HTE nemrégiben tartott, közel 400 résztvevőt – mindenekelőtt műszaki döntéshozókat – vonzó konferenciája. Ezek a fórumok kiváló lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy az érdeklődők megismerjék a szakmai közvélemény álláspontját, s megvitassák az egész társadalmat is érintő legfontosabb kérdéseket.

 Erre adott lehetőséget a HTE Infokom 2012 konferencián a kormányzati infokommunikáció, az e-közigazgatás, a készenléti kommunikáció, az elektronikus fizetés, a szabályozás és frekvenciagazdálkodás, vagy a negyedik generációs mobiltechnológiák és a digitális vasúti hírközlés rendszereinek elsősorban műszaki szempontú áttekintése.

 


 

 

A siker kritériumai

Fontos szempont egy ilyen összejövetelen az üzlet- és kapcsolatépítés; s ez a „networking” annál sikeresebb, minél többen vannak jelen. Például a szállítók képviselői számára kitűnő lehetőségek nyílnak arra, hogy kapcsolataikat a kormányzati megrendelőkkel tovább építhessék.

S minél több üzlet jön létre és minél elégedettebbek a résztvevők, annál sikeresebb a konferencia. Természetesen a magas szakmai színvonal mellett a sikerhez pozitív szaldó is kell – mutat rá Nagy Péter, a HTE ügyvezetője és főtitkár-helyettese. Ugyanis csak így biztosítható egy civil szervezet egész éves működése.

 

Hangulatelemzés

A konferenciák a szakmai közhangulatot is jól tükrözik. A mostani HTE-rendezvény résztvevői egyrészt bizakodóak voltak, hiszen láthattak olyan ígéretes és előremutató infokommunikációs programokat, mint például a nemzeti hálózatfejlesztési projekt. Ugyanakkor némi bizonytalanság is mutatkozott egyes elképzelések jövőjét illetően – erre a legjobb példa a negyedik mobilszolgáltató indulásával kapcsolatos megtorpanás volt – árnyalja a képet Nagy Péter. Jól segítette a konferencia azt is, hogy a résztvevők számára világossá váljon a kormányhivatalok, állami szervezetek és vállalatok közti viszony, és az egyes projektgazdák szerepe.