Strategy

20_pamplona-spain_420
Forrás: -
Spanyolország és Portugália

Fiesta vagy siesta – az élet napos oldala

Eddig inkább északra és nyugatra tekintettünk az itbehaviour magazinban az országok elemzésekor, már ha európai országot vettünk górcső alá. Most éles váltással dél felé indulunk. Józan paraszti ésszel azt gondolhatnánk, hogy a déli országok vidámabbak, lazábbak, az ottani embberek élvezik az életet. Nézzük hát, mit mutatnak a konkrét tények a személyiségtípus-elemzés szempontjából!

Fontos megjegyezni, hogy a tévhitekkel ellentétben az egymáshoz földrajzilag közel eső országok korántsem hasonlítanak egymásra, már ami a személyiségtípus-megoszlásokat illeti. Sőt, egy adott országon belül is jelentős lehet az eltérés, akár csak 50 km távolságban levő régiók között

Ha egy ország városai nem hasonlítanak egymásra, miért is várnánk ezt el egy félszigeten levő országok esetében? Ráadásul ebből a szempontból Európa egy külön esettanulmány, hiszen rengeteg kultúra alakult ki ezen a nem túl nagy kontinensen, ezért személyiségtípus szempontjából is jelentős eltéréseket mutathatnak föl akár csak az EU különböző tagjai.

Innentől kezdve más értelmet kap a „jószomszédság” fogalma, mert az a 3B felfogása szerint nemcsak a történelmi események során alakul ki, hanem az eltérő személyiségtípus-összetétel függvénye is. A következő két példa igen jól mutatja majd, hogy az együttműködésükről, jó kapcsolatukról híres Spanyolország és Portugália is milyen különbözőségeket mutat e téren.

 


 

 

Spanyolország: a szieszta hazája

A 3B-s csapat első igazi üzleti útja Spanyolországba vezetett, már jó 12 éve is volt… Madrid sok szempontból érdekes város, így hát a tanulmányok mellett még jól is éreztük magunkat. A kint töltött közel három nap alatt megpróbáltuk megismerni a spanyol „best practice” lehetőségeket, melyet az akkor induló, igen komoly projekt előkészítéseként szívesen fogadtunk.

Végigvezették az akkor még multi berkeken belül dolgozó, magyar-francia összetételű társaságunkat a madridi központon, büszkén mutogatva, igen szép eredményeiket. Ahogy beléptünk az ügyfélszolgálati, majd az értékesítő részlegre – médiacégről volt szó – már rögtön láttam, hogy ebből mi nem sokat fogunk tanulni. Annyira más volt az akkor még csak alapismeretek segítségével beazonosított személyiségtípus-összetétel, hogy azt látni lehetett: lehetetlen lesz alkalmazni az ottani metodológiát a mi kicsiny hazánkban. Úgy is lett.

Nem vittük túlzásba a receptcserét, és ez nem meglepő módon jót tett a projektnek is. A szieszta, az emberek délutáni nyugalma, az éjszakában való pörgése meglepett bennünket, de élveztük is, hiszen a nemzetközi feeling átütő erővel hatott ránk. Így hát, amikor a 3B képessé vált a megfelelő információk begyűjtésével egy adott ország fogyasztói társadalmáról stratégiai képet alkotni, nyilván  nagy izgalommal töltött el mindenkit, milyen lesz az értékítélet a spanyolokról.

 

Meglepő spanyol „fordulat”

Fölöttébb érdekes, hogy Spanyolországban milyen jelentős fordulat következett be az elnökök személyiségtípusában. 2004-ig egyértelműen uralkodó típusú vezérek voltak az országban, kétséget sem hagyva afelől, hogy az ország határozott léptekkel és iramban előre akar haladni. Persze, az uralkodó típusnak megvannak a hátrányai, de úgy látszik, hogy az igencsak emberközpontú társadalom egy határozott vezetőt követve élte a mindennapjait.

Az még érdekesebb, hogy a váltás már a válságot megelőzően beköszöntött a spanyoloknál, és 2005-től kezdve éles fordulattal az emberközpontúság irányába mozdultak el. A vezető empátiája kiemelt szerepet kapott a lakosság életében, nem volt már szimpatikus a határozottság és a dominancia. Azóta folyamatosan az emberközpontúság uralja a terepet, ami mondjuk abból a szempontból nem meglepő, hogy az ország a „nagy álmok” helyett nyilván stabilizációt akar a jelenben. Ami számunkra meglepő volt, hogy az önmegvalósító jelleg, a parti érzés, a kreativitás, a színes, mozgalmas környezet egy napra sem jelent meg a vezetői pozícióban. Tehát úgy néz ki, a családias hozzáállás felülírja az előítéleteket, a siesta a fiesta tőlünk délre.

 

Kiemelkedő komplexitás

Még egy feltűnő adat került napvilágra a 3B-s elemzések során. A megfelelő statisztikai kódokkal elvégzett elemzésekben minden személyhez rendelhető egy úgynevezett „személyiség összpontszáma” is. Ebből az adott személy komplexitására, vagy másként fogalmazva, személyiségtípus alapú lehetőségeire következtethetünk. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb a „személyiségtípus játéktere”, annál több feladatot tud ellátni, annál színesebb karaktert tud megvalósítani. Az eddig vizsgált mintánkon az európai átlag 16-17 körül volt, ennyi már egy elég komplex személyt feltételez.

Nos, ez az érték a spanyolok esetében 19, ami extra komplexitásnak számít. Egyébként összefüggésbe hozhatjuk mindkét intelligenciaméréssel is. Tehát ha 3B oldalról kellene megfogalmaznunk, igen „jól összerakott” emberek vannak elnöki pozíciókban a „Real” és a „Barca” hazájában. (Érdeklődve figyeljük, hogy vajon meddig, vagy hogyan lesz egy hazában ez a két csapat… A katalán és spanyol személyiségtípus-megoszlás közötti különbség sem lenne érdektelen. – A szerk.)

 


 

 

Portugál megoszlás: meglepő „elválasztás”

Ha a spanyoloknál mellbevágóan meglepő volt a személyiségtípusok változása, akkor ugyanez az élmény szerezhető be szomszédaiknál is. Ha valaki járt már Portugáliában, számára talán nem annyira meglepőek a 3B-s következtetések.

Mindenképp szembeötlő itt is, hogy teljes hátraarc zajlott le az elnökök személyiségtípusában. 1996-ig egyértelmű a professzionalista irány, ami talán egy déli országnál önmagában meglepő lehet. Az viszont már nem, hogy azóta folyamatosan önmegvalósító az első számú ember az országban, igazodva ezzel a turistáknak az országról alkotott képéhez. Hogy minek köszönhető ez a fajta változás, miét nem történtek komolyabb személyiségtípus alapú elmozdulások a portugálok életében, azt érdemes gazdasági szempontok alapján vizsgálni, de ez most nem a 3B dolga. (Hamarosan lesz portugál projektünk, előbb-utóbb úgyis a végére kell járnunk mindennek.)

 

Nem annyira komplex a kép

Ha a spanyolok esetében óvatosan behoztuk a képbe a személyiségtípusok összpontszámának kategóriáját, nyilván igazságtalan lenne a helyzet, ha nem értékelnénk ebből a szempontból a portugálokat is.

Amíg a spanyolok átlagértéke 19 volt, addig ugyanez szomszédaiknál 15-öt mutat. Bár komplexitásában nem éri el a spanyol adatokat, azt hozzá kell tenni a teljes kép kedvéért, hogy az elsődleges személyiségtípus-jegy rendkívül erősen jelen van az adott karakterekben.

Hogy ez a vezetésben mit is jelent: van „éle” az elnökök személyének, és valószínűleg ez fogja meg az embereket velük kapcsolatban. Az meg nem szorul sok magyarázatra, hogy a portugál nép, ha már csak az önmegvalósító jelleget vesszük figyelembe, igencsak szereti az élet napos oldalát, a jókedvet a társasági életet.