Strategy

22_9531254234_bb9933ebf8_h_420
Forrás: -
A német és a brazil fogyasztói piac

Kemény kéz a falnál

avagy emóció alapú fogyasztói piac az Amazonas mentén

Egy adott ország irányítóinak személyiségtípus-elemzésével fontos alaptényeket tudunk rögzíteni a személyiségtípusok az ország lakosságában való megoszlásáról. Információkat kaphatunk továbbá az adott ország üzleti környezetének feltérképezéséhez, az üzleti sikerfaktorok meghatározásához. Ezen kívül a magyarországi személyiségtípus-arányokkal való összevetés is érdekes kérdésekre adhat magyarázatot.


A legtöbb mutatószám alapján nem kérdéses, hogy az újraegyesült Németország a legnagyobb gazdasági erőt képviseli öreg kontinensünkön, ráadásul az érdekérvényesítő képessége is kiemelkedő a különböző szervezetekben. Minek is köszönheti ezt az erőt a német gazdaság? Mindenképp a gazdaságot építő embereknek, legyen az az üzletet szabályozó állami szerv vezetője, vagy épp az üzleti szereplők maguk.

 

Európa legerősebb gazdasága

Milyen irányítás dukál egy ilyen gazdaságnak? Mondhatni erős, kemény, határozott, vagyis egyértelműen uralkodó. Ha a kancellárok személyét megvizsgáljuk a fal lebomlása óta, a németek által elfogadott vezető imázs semmit nem változott a korábbi időszakhoz képest. Csakis olyan politikus tudott kancelláriához jutni, akiben az átlagosnál magasabb volt az uralkodó szint.

 Bár a diagramon (Lásd a keretet!) megjelenik az emberközpontúság, de itt is tudni kell, hogy a legelterjedtebb embertípus bizony az uralkodó volt. Tehát, ha az elnökök elsődleges és másodlagos embertípusát vetjük össze, akkor a dominanciára utaló szelet még nagyobb lesz. Mit is jelent ez a német fogyasztókra nézve? Az uralkodó típust elsősorban az emberközpontúak választják meg vezetőnek, ha az kellő „finomsággal”, a vészhelyzetben pedig kellő eltökéltséggel lép fel az ország ügyeinek érdekében. De azért egy politikus a kívánt személyiségjegyekkel igen okosan tud játszani, ráadásul egy uralkodó típus tökéletesen fel tudja mérni, hogy adott körülmények között mire is van szükség, és ezt a cél érdekében meg is valósítja.

Vagyis a német fogyasztói piac jelentős mértékben emberközpontú, és ebben egyébként hasonlít Magyarország lakosságához. Egy nagy különbség azonban van, amiért ők uralkodó, mi magyarok pedig szinte minden esetben önmegvalósító vezetőt választunk az ország élére: a magyar emberközpontú tömeg másodlagos embertípusa az önmegvalósító, míg a németek esetében a pszichológiai körön a másik irányba kell haladnunk, ők professzionalisták. Tehát míg mi az emóciókat, addig ők a tényeket és a logikát részesítik előnyben. Ne tévedjünk azért, egy német politikusnak is profi módon kell kommunikálnia, és meg is teszi, ha szükség van rá.

Tehát, ha a német fogyasztói piac elemzését el kellene végezni, akkor az emberközpontú és a professzionalista jelleg együtt lesz jelen. Ez a megállapítás jól lekövethető a németek szabályérzékenységén, szabálybetartó „mániájában”, míg nálunk az önmegvalósító jelleg a szabályok figyelmen kívül hagyását diktálja általában az embereknek. (Ezért bocsánatos bűn nálunk az adómegkerülés. Egy német nem érti: miért jó az, ha kevesebb pénz jut a rendőrnek?! – A szerk.)

 

Az Amazonas mentén, a fejlődés bugyrában

Vannak általunk „harmadik országnak” minősített államok a világban, az egyik ilyen Brazília. Magyar üzleti berkeken belül nem nagy téma ez a dél-amerikai ország, pedig igen nagy lehetőségek vannak a brazil gazdaságban. Bár a kultúra nagyon különböző, de hatalmas felvevő piac vár a különböző, Európában már bevált termékekre, szolgáltatásokra. Nyilván a multi környezet azért ezt már régen felfedezte, de hazai cégek még nem igazán indultak el ebben az irányban – tisztelet a kivételnek.

 


 

 

Egy megbízás alkalmával kerültünk mi is a 3B-nél kapcsolatba a brazil fogyasztói piaccal. A németeknél megismert metodikával fel is mértük a fogyasztói piac összetételét. Nagyon érdekes volt látni, hogy teljesen két pólusú országról beszélhetünk Brazília esetében: az ország lakossága személyiségtípus alapján két, egymástól jól elkülönülő táborra oszlik.

A megválasztott elnökök személyiségtípus-megoszlása hűen is tükrözi a brazilok által egyébként már ismert tényt. Érdekes volt látni, ahogy a vezető személyiségtípusában a ló egyik oldaláról a másikra esnek: vagy emberközpontú vagy uralkodó lesz a befutó. Egyszer megtörtént az a csoda: önmegvalósító jellegű jelölt került ki győztesen a csatából, de ott is árulkodó jel volt a második embertípus, amely nem meglepően az uralkodó volt.

Ha a jelenlegi elnöklés tovább folytatódik – erre minden esély megvan –, akkor marad a konszolidáció, hiszen a jelenlegi elnök asszony személyében egyszerre találhatja meg a brazil nép az uralkodó, illetve az emberközpontú jegyeket, ráadásul – ami egészen különleges – egyforma mértékben. Nem csodálkozhatunk tehát, ha ez a legtöbb brazil fogyasztónak tetszik.

Mi jellemzi az ilyen típusú fogyasztói csoportot? Nem fogok meglepő tényeket mondani: emóciók közötti vándorlás. Ez egy emóciókra épülő fogyasztói piac. Annak mindenképpen vannak folyományai, hogy a professzionalizmust, amely egy fogyasztói piacnál a tényszerűséget, a logikán, információkon alapuló objektív döntést jelenti, ez a társadalom nem igazán fogadja el. Intő jel a magyar vállalkozóknak, akik brazil területre pályáznak.