HR

Mi fontos az egyes generációk számára a munkahely váltásnál?

Ki keresi az IT-ban a legtöbbet, és ki az, aki elégedett is vele?

Vajon ugyanazok a generációs különbségek jelentkeznek-e az IT-szektorban, mint máshol? Kik a legelégedettebbek a helyzetükkel? Kik fogalmaznak meg új elvárásokat a munkáltatóval, munkahellyel szemben?

A fenti kérdések foglalkoztatták a Petend kutatással foglalkozó munkatársait, amikor belevágtak egy átfogó, a magyarországi IT-szektorban dolgozó generációk munkával kapcsolatos attitűdjeinek felmérésébe.

box
A felmérés anonim és önkéntes volt, a kutatók a válaszadókat életkor szerint öt kategóriába sorolták. Legnagyobb arányban a 31–40 és a 41–50 év közöttiek képviselték magukat; a válaszadók többsége (89 százaléka) pedig férfi. A kitöltők munkahelye 79 százalékban Budapesten és Pest megyében van; beosztásukat tekintve a többség (21 és 13 százalék) fejlesztő és projektmenedzser. Végzettségüket tekintve a többség mérnök-informatikus, felsőfokú (főiskola vagy egyetem) diplomával.

Az általános, statisztikai jellegű kérdéseket követően a kutatók két nagyobb témakörrel kapcsolatban tettek fel kérdéseket. Az első ilyen témakör volt a munkahely, és a munkavégzéssel kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdések, amelyek egy esetleges munkahely váltásnál biztosan szerepet kapnak. Itt kiderült, hogy a kitöltők közül darabra a legtöbb munkahelye (több mint 10) a 60 felettieknek volt, míg a leghosszabb időt egy helyen (átlagosan 13,75 év) az 51-60-as korosztály töltötte. Fizetés tekintetében a 31–40 és a 41–50 éves korosztály keres a legjobban: a jellemző többség nettó 600.000 Ft felett (átlag: 415.000 Ft).

A legkevésbé jól a 60 év felettiek keresnek, a többség nettó 150.000 Ft alatt. Érdekes összefüggés viszont, hogy a leginkább a 31–40 évesek elégedettek a fizetésükkel (a legkevésbé itt is a 60 év felettiek). Az összes korosztályban felülreprezentált a multi, mint munkáltató, kivéve a 60 felettieket, ott az egyéni vállalkozás vezet. Az alkalmazás formáját tekintve a túlnyomó többség mindenhol alkalmazott, de ezzel leginkább a 31–40 éves korosztály van kibékülve, legkevésbé pedig az 51–60 évesek. Teljes munkaidőben a legnagyobb arányban a 20–30 évesek dolgoznak, míg a rugalmas munkaidő csak az idősebb, 51–60 és 60 feletti korosztálynál szignifikáns (31 és 40%). A kutatás egyik fontos megállapítása lehet, hogy arra a kérdésre, hogy milyen munkarend lenne az egyén számára az ideális, az összes korosztályban 60 és 80% között volt a rugalmas munkarendre szavazók száma. @ A második nagy témakört 16 olyan kérdés alkotta, amelyeknél 1-5-ig terjedő skálán kellett értékelni a megadott szempontokat aszerint, hogy az egy esetleges munkahely váltásnál mennyire fontosak a kitöltő számára. Ha összességében, és nem generációkra bontva nézzük a válaszokat, a három legfontosabb szempont a munkahely váltásnál az IT szektorban eszerint a kutatás szerint (fontossági sorrendben) a versenyképes fizetés, a csapatszellem (kollégák támogatása), és a szakmai fejlődési lehetőség. A „büszkeség, hogy egy bizonyos cégnél dolgozom” a legfontosabb az 51-60 éves korosztály számára, és a legkevésbé fontos szempont a 60 felettiek számára. A teljesség kedvéért itt érdemes megjegyezni, hogy az adott szempont a legkevésbé fontos a 16 kérdésből 14 esetében mindig a 60 felettieknek volt. A két kivétel a családbarát munkahely, ami a 20-30 éveseknek volt a legkevésbé fontos (a kitolódó családalapítási trendek miatt ez egyáltalán nem csoda), és a felsővezetés elérhetősége, ami pedig a 41-50 éves korosztálynak volt a legkevésbé fontos szempont egy esetleges munkahely váltás esetén. Nem meglepő módon a 20-30 éves korosztály az, amely az egészség megőrzés, a stressz kezelési lehetőségek (edzőtermi belépő, masszázs, relaxációs lehetőségek munka közben), az ösztönző rendszer (cafeteria, prémium, üdülési csekk, egyéb juttatások), a karrier lehetőség, és a szakmai fejlődési lehetőség a legfontosabb szempontnak értékeli, ha munkahely váltásról van szó. A 31-40 éves korosztály tartja a legfontosabbnak a versenyképes fizetést, a csapatszellemet, a kollégák támogatását és a munkahely családbarát jellegét. A 41-50 éves korosztály pedig a hosszú távon megbízható, biztos munkahelyet, és az önállóság lehetőségét értékeli a legnagyobbra. Az 51-60 éves korosztálynak a legfontosabb a munkahely váltásnál a fentebb már említett büszkeség mellett a jól működő információ áramlás, a cégen belüli transzparencia, a támogatás (coaching) a menedzser részéről, a jövőbeli munkáltató szervezeti felépítése és a felsővezetés elérhetősége. A 60 év felettiek leginkább az önállóságra hajtanak. Figyelemre méltó adat, hogy a kitöltők 56%-a gondolkozik azon jelenleg, hogy munkahelyet váltson. Az erre a kérdésre igennel válaszolók száma minden korosztályban 45% feletti volt, a leginkább az 51-60 és 60 év felettieket, a legkevésbé a 31-40 éves korosztályt feszíti ez a tudat. A kitöltők többsége inkább csapatban, mint egyedül szeret dolgozni – a legmarkánsabb ez az adat a 41-50 éves korosztályra jellemző. A munkahelyi környezet befolyása a munkavégzésre a 20-30 éves korosztálynak a legfontosabb, míg az utánpótlás nevelés fontossága a 60 felettieknek. Arra a kérdésre, hogy mire fókuszáljon a munkáltató, a 20-30 és a 31-40 évesek azt válaszolták, hogy az egyénre, míg 41-50, 51-60 és 60 feletti korosztály azt, hogy a biztos vállalati jövőkép mutatására. A kérdőív összesen 51 kérdésből áll, amelyek közül számos nyitott, azaz szabadon megválaszolható volt. Többek között az alábbi kérdésekre kaptunk rajtuk keresztül választ: - Mitől érzed értékesnek a munkádat? - Mi a 3 legfontosabb kompetencia, amire szerinted a jövő munkáltatójának szüksége van? - Mitől, mikor jó egy munkahelyen a HR? - Mi a véleményed a home office-ról, és szerinted kinek való? - Hogyan érhető el, hogy a munkavállalók, rugalmasan, partnerként álljanak a vállalati célok elérése mellé? Az ezekre a kérdésekre adott nyitott válaszokat a sajtó képviselőinek kérésére szívesen rendelkezésre bocsátjuk, generációs bontásban.