Business

43_alfoldi_istvan_1.jpg
Forrás: ITB
Digitális kompetencia növeli a versenyképességet

Aki lemarad, kimarad

Magyarország digitalizációja megkerülhetetlen – az az ország, amely lemarad ebben a folyamatban, kimarad a versenyből, mondja Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ügyvezető igazgatója. A digitalizált jövő már itt van, kérdés, hogyan sikerül erre a magyar társadalmat felkészíteni.

– A digitális kompetenciák megléte nemcsak az egyén esetében fontos, hanem egy országnál is?

– Igen. Magyarország versenyképessége szempontjából nélkülözhetetlen a digitális kompetenciák ismerete, a felkészült, tanult állampolgárok erősítik legjobban az ország versenyképességét is. Ennek felismerése sokkal fontosabb a mai világban, mint 20 évvel ezelőtt, amikor bevezettük itthon az ECDL moduláris vizsgarendszert. Az ECDL-tanfolyamok nemcsak azért fontosak, mert a munkavállaló megtanulja a számítógépet hatékonyan használni, hanem azért is, hogy a digitális kompetenciák széles körben elterjedjenek.

– Az ECDL egy moduláris rendszer, változott az elmúlt 20 évben?

– A modularitása nem változott, a modulok tartalma azonban az adott kor kihívásainak megfelelően nagyon is, ráadásul mindig más modult emelünk ki, és más modult hangsúlyozunk a tananyagban. Az utóbbi időben a nem informatikus szakos tanárok felkészítését emeltük ki, arra összpontosítottunk, hogyan kell a technologizált korban az oktatást élményszerűbbé, a diákok bevonását pedig eredményesebbé tenni. IKT modulunk rendkívül népszerű és sikeres. A modul neve nemcsak a megszokott információ, technológia és kommunikáció értelmet hordozza magában, hanem az „interaktivitás, kreativitás tanároknak” kifejezést is takarja. Ez csupán egy pozitív példa a sok közül, amelyből az állami döntéshozók is inspirálódhatnak, így is lehet digitális kompetenciákkal felvértezni tanárokat.

– Tehát a tananyag is folyamatosan frissül, változik, halad a korral.

– Az információtechnológia gyorsan változó világában nem is lehet ez másképp. Az ECDL-tananyagokat sokszor frissítettük, hivatalosan a 6.0-ás verziónál tartunk. Nyilván célunk, hogy az ECDL hazai elfogadottsága és támogatottsága minél nagyobb legyen. Az ECDL azért is fontos, mert a benne lévő felhasználói ismeretek teljes mértékben harmonizálnak az Európai Unió 2018-as digitális kompetencia keretrendszerével, a DIGCOMP-pal. Ennek az ECDL teljes egészében megfelel, ezért szakmailag is indokolt az ebben rejlő pozitív lehetőségek minél alaposabb kihasználása. Végül örömmel osztom meg azt is, hogy egy EU-s projekt keretében, osztrák és magyar egyetemekkel együttműködve mesterséges intelligencia és robotika tananyagot fejlesztünk, kezdő és haladó szinten, és terveink szerint az első tanfolyamok már 2019 tavaszán elérhetők lesznek.

– Hány embernek sikerült az ECDL-tanfolyamot elvégeznie?

– A Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnál komolyan vesszük azt a küldetést, hogy Magyarország digitalizációjában élen kell járnunk. 503 ezernél is többen szerezték meg azt a digitális kompetenciát, amelynek a mai világban nagyon nagy hasznát veszik. Úgy gondolom, Magyarország digitalizációja megkerülhetetlen, hiszen az az ország, amelyik lemarad, kimarad ebből a versenyből. A digitalizált jövő már nem kérdés, az viszont igen, hogyan készítsük fel erre időben a magyar társadalmat. Egy NJSZT-hez hasonló nonprofit társaságnak félmillió ember felkészítésére van ereje. Kormányzati szinten, az állami döntéshozók segíthetnek abban, hogy a mi közreműködésünkkel is szélesebb tömegekhez jusson el a digitális kompetencia.