Business

Demokratizált ERP

A Microsoft – márkanév-átalakítási programjának keretében – Microsoft Dynamics termékcsalád néven gyűjti össze üzleti megoldásait. A magyar piac ezek közül a kis- és középvállalati szegmenst célzó Microsoft Axaptát, a Microsoft Navisiont és a Microsoft CRM-et ismeri.

 

Miközben a Microsoft Business Solutions elnevezés megmarad a redmondi cég belső használatában, az ebben helyet kapó üzleti alkalmazáscsomagok (Great Plains, Solomon, Navision, Axapta, CRM) – frissítésükkel egy időben – márkanévváltáson esnek át.

Ezek közül a hazai felhasználók rövidesen Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV és Microsoft Dynamics CRM néven találkozhatnak az Axaptával, a Navisionnel és a Microsoft CRM-mel – magyarázza Biber Attila, a Microsoft Magyarország MBS üzletágának vezetője.

Közös vonások

 

A „rebrandingnek” több oka is van. Az egyik arra vezethetõ vissza, hogy a Microsoft 2002-ben elkezdett egy projektet – ezt akkoriban Project Greennek hívták –, amelynek céljául vállalatirányítási rendszereinek megújítását tûzte ki. A következõ generációs ERP-rendszerek alapvetõ funkcióinak feltérképezésekor egyúttal kialakult egy termékstratégia is, s ebben megmutatkozott, hogy bizonyos gondolatok, illetve megközelítési módok minden termékben megjelennek. Az egységes jellemzõket a Microsoft két hullámban tervezi megjeleníteni, a fejlesztési ciklus vége pedig az lesz, hogy a termékek sok tekintetben hasonlóak lesznek egymáshoz.

A négy pillér

 

A következõ generáció kialakításakor több szempontra is ügyelni kell, ezért a Microsoft négy alapelvet, alappillért állított fel. Egyrészt biztosítani kell az alkalmazottak önállóságát: a felhasználóknak átjárhatóan kell hozzáférniük az ERP-rendszerben meglévõ rendezett és az azon kívüli rendezetlen információkhoz (Excel, Word, Exchange, e-mail, Messenger stb.).

A következõ fontos tényezõ az üzleti éleslátás. Itt a megfelelõ üzleti intelligenciát kell biztosítani a rendszereknek. Ebben a megközelítésben a Microsoft Dynamics demokratizálni szeretné az üzleti információkat, azaz a kulcsfontosságú adatokat eljuttatni a vállalat minden szintjérõl a szerepkörnek megfelelõ felhasználóhoz.

Kulcsfontosságú elem még az együttmûködés. Ebben lényeges egyrészt az emberek, másrészt a gépek közötti kommunikáció mikéntje, az XML és a különféle webes megoldások, illetve a szolgáltatásorientált architektúra (SOA) jóvoltából.

A negyedik alappillér az alkalmazkodóképesség: a Microsoft olyan rendszereket akar szállítani, amelyek jól igazodnak a változó üzleti és felhasználói igényekhez. Ennek értelmében megfelelõ folyamatmodellekkel modellezik a vállalatot, s ezeket lefordítják a
rendszer nyelvére.

Szerepkörök

 

Mivel egy vállalat sikerét az emberek biztosítják, olyan rendszereket kell szállítani, amelyek növelik a munka hatékonyságát. Ezt a hatékonyságot egyrészt a szerepkörök, illetve ez ezen alapuló információ- hozzáférés, másrészt a megszokott környezet szavatolja. A korábbi ERP-rendszerekben mindent rigorózus folyamatok szerint kellett elvégezni, s ez egyáltalán nem segítette a hatékonyságot, mivel a munkatársak gyakran önkéntelenül is pontatlan adatokat szolgáltattak a döntéshozóknak.

Mindemellett persze ezeket a rendszereket továbbra is a legalacsonyabb teljes birtoklási költséggel (TCO) és a legkedvezõbb megtérülési mutatókkal (ROI) kell szállítani. A rendszereknek megbízható alapokon kell nyugodniuk, azaz ki kell alakítani az adathozzáférés, az infrastruktúra és az adattárolás biztonságát.

Moduláris konfiguráció

 

Ami a négy elvet – az önállóságot, az éleslátást, az együttmûködést és az alkalmazkodóképességet – illeti, a Microsoftnak mindegyikhez megvan a megfelelõ megoldása, azaz egy ügyfél egy szállítótól kap meg nagyon sok elemet az alap-infrastruktúrától a fejlesztõkörnyezetig. Mivel így a vállalatoknak nem az egyes elemek bevezetésére kell összpontosítaniuk, az implementáció sokkal kisebb kockázattal jár, s a költségek is alacsonyabbak. Az ügyfeleknek csak a tényleges hozzáadott értékre kell koncentrálniuk, tehát hogy miként mûködjön a cég, s ennek mi a leghatékonyabb módja.

A 2005-ben indult elsõ hullám termékei már meg is jelentek, vagy ebben az évben jelennek meg. Ennek értelmében a termékek egységesen, szerepkör alapon mûködnek, kihasználják a portálokat és a levelezõrendszereket, SQL alapon szolgáltatnak üzleti információt, kihasználják a webszolgáltatásokat, s a ciklus végén, 2007-ben, a kezelõi felület is egységes lesz.

A második hullámban – 2008 után – a Microsoft a moduláris konfigurációra helyezi a hangsúlyt, s a különbözõ termékekben rendelkezésre bocsátja a legjobb folyamatok könyvtárát. Például, ha egy középvállalat Microsoft Dynamics terméket szeretne használni, akkor az illetékes döntéshozók a szerepkör alapú folyamatkönyvtárból kiválasztják a céghez legközelebb álló folyamatokat a rendszer mûködéséhez.

Mindazonáltal 2013-ig megmaradnak a jelenlegi termékek párhuzamos fejlesztései, azaz nem tûnik el sem az Axapta, sem a Navision, sem a CRM a hazai piacról. Az egyes termékekre jellemzõ folyamatok ezután is megmaradnak, csak azügyfélnek ki kell választania, mire van szüksége.