Business

46_hubspot.jpg
Forrás: ITB
Nagyok és kicsik, ha találkoznak

Fejben kell változni a nagyvállalat–startup együttműködéshez

Addig nem megy könnyen a nagyvállalatok és a startupok együttműködése, amíg mind a két fél rá nem jön, hogy nemcsak méretben különböznek egymástól, hanem számtalan más aspektusban is, amelyeket szintén figyelembe kell venni.

Nem igazán láttam még jól működő nagyvállalati startup programot – adta meg az alaphangot az IVSZ Menta konferencia egyik kerekasztal-beszélgetésén Martin Liao, az amerikai székhelyi 500 Startups partnere. Az nem csoda, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a vállalati innováció, és ezen belül különösen a startupokkal való együttműködés iránt. A nagy cégek ugyanis sokszor nehezen tudnak lépést tartani a változásokkal, éppen azért, mert nagyok, nehézkesek és „buták” – fogalmazott Liao. Ezt sokszor ők is érzik, és megpróbálnak úgy viselkedni, mint egy startup, vagy legalábbis felkarolni néhányat, hogy mozgékonyságukból valami rájuk is átragadjon.

 

Eltérő sebességgel

Ez azonban számos esetben kudarcra van ítélve, pontosan a bevezetőben említett okok miatt. A startup nem egy régóta működő nagyvállalat kicsinyített mása, hanem egy teljesen más „állatfajta”, számtalan jó és rossz jellemzővel. Jó tulajdonságaik között van a gyors reagálási képesség, az, hogy csak egy dologra koncentrál, de arra nagyon erősen, és végül, hogy az ügyfelek igényeinek kielégítését helyezi a középpontba. A másik oldalról viszont egy kialakulatlan, esetleges szervezet, amely még keresi az üzleti modelljét és a működési módját, és jó eséllyel megszületése után két éven belül csődbe megy.

Egy nagyvállalat és a startup közötti megértésnek, pláne az együttműködések számtalan akadálya van. Az egyik az eltérő működési sebesség. A gyorsaság a startupnál azt jelenti, hogy öt percen belül döntést hozunk, és még ma végrehajtjuk; a nagyvállalatnál meg azt, hogy talán már a jövő héten visszatérünk a kérdésre. Egy startupnak nem kell az öröklött üzleti modellekkel sem foglalkozni – nincsenek régi ügyfelek, bevételi források, amiket meg kellene védeni. Ennek megfelelően a vezetők javadalmazása sem úgy lett kialakítva, hogy a gyors innovációt jutalmazza; a részvényesek sokkal többre becsülik a kockázatkerülő magatartást. És végül óhatatlanul ott van az eltérő gondolkodásmód kérdése – aki egy nagy cégnél dolgozik, valószínűleg azért teszi, mert nem akar egy startup küzdelmeiben részt venni, mert az egészen más hozzáállást igényel, fejezte be a gondolatmenetet Liao.

A siker titka

A startupokban mindig nagy a kockázat, így a startup programok sikerét sem egyszerű mérni. Különösen akkor nem, ha a nagyvállalat a régi beidegződések alapján, bevételben vagy profitban akarja mérni a sikert – figyelmeztetett Mary Collins. Ehelyett inkább az „innovációs könyvelést” kell alkalmazni, megtalálva a siker egyéb kritériumait. Ezek között lehetnek pénzügyiek is akár (az MKB is elért komoly költségmegtakarítást egy startup által kínált megoldás révén), de hosszabb távon jelentősebbé válhatnak a kevésbé kézzelfogható előnyök. Ilyen például, hogy a vállalat (és annak minden dolgozója) nyitottabbá válik az újdonságokra, megváltozik, rugalmasabbá válik a szervezeti kultúra, és javul a cégen belül az ügyfélfókusz.

 

Vannak jó példák

A kerekasztal többi résztvevője is egyetértett abban, hogy nem könnyű megtalálni az együttműködés formáit a nagyvállalatok és a startupok között, de korántsem annyira borúlátóak ennek sikerét illetően, mint a 500 Startup képviselője. Már csak hivatalból is optimistának kell lennie Anton Schillingnek, a bécsi Pioneers Discover vezetőjének, hiszen ők pontosan azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy segítsék az érdeklődő nagyvállalatok és startupok egymásra találását. Pár év alatt egy több ezer fős rendezvényt sikerült tető alá hozniuk, ami jól mutatja, hogy mind a két oldalról megvan a fogadókészség az együttműködésre.

A két oldal ugyanis kiválóan ki tudja egészíteni egymást, folytatta Schilling. A stabilitásra törekvő nagyvállalati környezet nem kedvez az innovációnak, ezt sok esetben könnyebb külső félben megtalálni, és azzal együtt bevonzani. A startupok viszont hajlandóak az ötleteiket megosztani a nagyokkal, ha cserébe hozzáférnek annak piacához, és valós ügyfeleken próbálhatják ki megoldásaik életképességét, fogadtatását. Ez lenne a régi és az új gazdaság összefonódásából létrejövő „true economy”, amely mind a két oldal előnyeit igyekszik ötvözni.

Pontosan ezt teszi az MKB Fintechlabs is, vette át a szót Mary Collins, a szervezet vezetője. A két éve létrehozott szervezet egyszerre működik innovációs laboratóriumként és startup akcelerátor programként. A közösség építése mellett tevékenységük legfontosabb eleme, hogy akcelerátorként segítség az arra érdemes induló cégeket. Jövő tavasszal már a harmadik, 12 hetes programot fogják szervezni, és már most keresik a régióból a programba az ígéretes fintech startupokat. A legjobb cégekkel aztán együttműködési megállapodást is kötnek, hogy valamilyen formában együtt lépjenek a piacra.

 

Átvágni a bürokrácián

Mary Collins tapasztalatai szerint is mindkét fél részéről szükség van az empátiára, egymás megértésének szándékára, mert különben nem működik a dolog. Anton Schillinggel egyetértésben úgy látja, hogy számos beidegződést kell legyőzni egy nagyvállalatban ahhoz, hogy hatékony legyen a közös munka. A legtöbb gondot általában a beszerzési, a jogi és érdekes módon az informatikai osztályok jelentik: ők szeretik a legkevésbé, ha a startup-együttműködés keretében ki kell lépni a megszokott sémákból, át kell hágni a meglévő folyamatokon. Az MKB-nál sikerült ez, de csak azért, mert a kellő empátia a bank legfelső vezetésében is megvolt, ennek segítségével pedig le lehetett győzni a bürokráciát.

Arra is oda kell figyelnie a partnerségre törekvő nagyvállalatnak, hogy az adminisztrációval, értekezletekkel és egyebekkel ne rabolja a startup idejét, mert az a szervezet még nincs felkészülve ilyen jellegű leterhelésre, és egyszerűen nem marad ideje a legfontosabbal, az innovációval foglalkozni – egészítette ki az elmondottakat saját (keserű) tapasztalati alapján Marvin Liao.

Anton Schilling még a hitelességre hívta fel a figyelmet. Csak azért ne vágjon bele egy cég startup-programba, mert fiatalos, innovatív cég képét akarja kialakítani magáról a piacon. Ha a program mögött nincs valós tartalom és akarat, az hamar kiderül, a potenciálisan együttműködő startupok pedig gyanakvóak lesznek és messze elkerülik a reputációját vesztett céget.