Business

Milyen a jó portál? (Business-internet kategória?)

A vállalatokat elárasztja az információ. Ha nem akarunk elveszni az áradatban, használható portált kell építenünk.

A világpiacon tevékenykedõ vállalatok úgy igyekeznek rendet tenni az áradatban, hogy adataikat és alkalmazásaikat földrajzi egységek szerint osztják el, illetve a vállalaton belüli részlegek létrehozzák saját adattárházukat és alkalmazásrendszerüket. Az ERP-rendszerek (vállalatirányítási rendszerek) által használt adatok is csak rendkívül heterogén forrásokból érhetõk el, ilyen források például a relációs adatbázisok, az alkalmazásspecifikus formátumok és a többdimenziós adatkészletek. Az ilyen szellemi javakkal dolgozó emberek idejük jelentõs részét kénytelenek azzal tölteni, hogy egyáltalán rábukkanjanak a számukra fontos információra ahelyett, hogy már eközben is elemeznék az információkat az üzleti döntések meghozatalához.

Minõségi adatot, megfelelõ idõben

A problémákat a különféle információszállítási technológiák lennének hivatva kezelni, ám a legtöbb gyártó nem nyújt átfogó megoldást. A szállítók olyan rendszereket fejlesztettek ki, amelyek az információs láncnak csak a korai szakaszára összpontosítanak, az olyanokra, mint az adatok létrehozása, gyûjtése, átalakítása és elemzése. Egy igazán jó portálmegoldás viszont azzal egészíti ki az információszállítási láncot, hogy hatékony szolgáltatási mechanizmust is létrehoz. Ez azt jelenti, hogy a jó minõségû adat akkor kerül a megfelelõ felhasználó kezébe, amikor annak szüksége van rá. A cégeknek igazában olyan menedzselhetõ architektúrára van szükségük, amelynek révén hatékony tudásanyagot lehet létrehozni, szolgáltatni és hozzáférhetõvé tenni.

Egyetlen pontból: üzleti intelligencia

Egy portál csak annyira hasznos, amennyire a felhasználó a szállított információt hasznosítani tudja. Noha számos portálmegoldás a legkülönfélébb adatforrásokat teszi hozzáférhetõvé, elemzõeszközeikkel csak egyszerû lekérdezéseket és online elemzéseket lehet végezni. A felhasználó így kénytelen kézi munkával összesíteni az adatokat.

Egy hatékony vállalati információs portál egyetlen ponton kínálja fel a hozzáférést a vállalati üzleti intelligenciához, s ehhez a metaadatokat tartalmazó, központilag felügyelt címtárat használja fel. A metaadatok segítségével könnyedén hozzáférhetünk a különféle rendszerekben és szervereken tárolt információkhoz. A portál valós idejû információkhoz juttatja a felhasználóját, ez pedig a dinamikus jelentéskészítésnek, az interaktív lekérdezési képességnek, valamint az online elemzésnek (OLAP) köszönhetõ.

A vállalaton belül keletkezõ információk többsége bizalmas, ezért ennek megfelelõen is kell kezelni õket. Egy jó portál ennek érdekében olyan, rugalmas, szerep alapú biztonsági modellt kínál, amely különféle szempontok szerint engedélyezi a hozzáférést.

Közvetítõk nélkül

Hagyományosan az összvállalati használatra szánt alkalmazások közül az alkalmazottak többsége sokat nemigen érhet el, a portált viszont egyenesen azért hozták létre, hogy széles közönség fórumává váljon, illetve felületül szolgáljon a vállalati erõforrások eléréséhez. Portált elsõsorban azért építenek a vállalatok, hogy egyszerûsítsék alkalmazottaik információhoz jutását. Ez az elõny kézenfekvõ, egyszersmind mélyre is hatol, eddig a dolgozók ugyanis szinte csak közvetítõk segítségével juthattak különleges vállalati információhoz.

A további elõnyök közé tartozik a webes beruházások konszolidálása, a megtakarítás, valamint a jobb támogatás, illetve dokumentumok önálló publikálása.