Business

Pénzforgalom – mobilon

A mobilfizetésnek szakértõk szerint azért van létalapja, mert a mobilkommunikáció zártabb közeg az internetnél, továbbá biztonsága is jobban szavatolt.

Az elmúlt idõszakban számos mobilfizetési megoldás fejlesztésérõl hallhattunk. Ezek egy részérõl azonban idõközben kiderült, hogy bonyolultságuk és kétes biztonságuk miatt nem állják meg a helyüket az amúgy is szigorú követelményekkel teli világban. Mindenesetre az biztosnak látszik, hogy a mobilkereskedelem iránti igény világszerte nagyon erõs. Széles körben készített felmérések azt mutatják, hogy a mobiltelefon- tulajdonosok több mint a fele igényelné a mobilfizetési szolgáltatásokat. Az m-kereskedelem nagyrészt a termékek és szolgáltatások megrendelésétõl az ellenérték mobilkészülékkel történõ fizetéséig terjed.

Biztonságban az ellenérték

Míg az internet alapú fizetéssel szemben az emberek nagy része bizalmatlan – mert személyes adataikat olyan csatornán keresztül kell elküldeniük, amelyhez mások is hozzáférhetnek –, a mobilfizetés éppen a biztonságával igyekszik teret nyerni. A másik fontos szempont a felhasználóbarát szemlélet. Sok olyan megoldást láthatunk, amely bonyolultsága miatt nem tud széles körben elterjedni.

 


A piac azért igényli egyre inkább a mobilfizetést, mert számos elõnye van a már hagyományosnak mondható bankkártyás módszerrel szemben. Például olyan helyzetekben is felhasználható fizetésre, ahol a bankkártya nem. Már az eddigi fejlesztésekben is igen sokrétû alkalmazási területekkel találkozhattunk. Az internetes vásárláson kívül a legkézenfekvõbb felhasználás a telefon egyenlegének feltöltésénél mutatkozik, de alkalmazható még számlafizetésre, benzinkutaknál, bolti és éttermi fizetéseknél. Számos esetben találhatunk olyan megoldásokat, ahol automatánál tudunk mobiltelefonunkkal fizetni. Ezen túlmenõen támogatja a kis értékû fizetéseket, és a jövõre nézve további értéknövelt szolgáltatásokat nyújthat.

 

Olcsó az átállás

A mobilkereskedelem mindenképpen jelentõs üzletágnak ígérkezik. Szakértõk szerint azok a cégek lesznek a befutók, amelyek alkalmazásainak biztonsága megkérdõjelezhetetlen, támogatják a már meglévõ banki rendszereket, és hozzáilleszthetõk a jelenlegi GSM-rendszerekhez, illetve készülékekhez. Ebben az esetben ugyanis a fizetésben részt vevõ szereplõknek is kellõ motivációt jelent majd az olcsó átállás.

Alább két mobilfizetési megoldást ismertetünk.

Hatmillió eurós fejlesztés

Egy lehetséges elektronikus fizetési alternatívát dolgozott ki a SafePay Systems Kft. a Fornax Rt. együttmûködésével. A Semops (Secure Mobile Payment Service) projekt kivitelezésére 2002 novemberében 15 tagú konzorcium alakult.

A részben európai uniós pályázati pénzekbõl, részben a konzorcium finanszírozásában, 6 millió eurós költségvetéssel megvalósuló, szolgáltatóktól független rendszer valós idejû mobil- és internetes fizetésre alkalmas – mondja Vilmos András, a SafePay Kft. ügyvezetõje.

Digitális tartalom és taxiszámla

A Semops alkalmas mikro- és makrofizetések végrehajtására, legyen szó akár digitális tartalom, taxiszámla vagy magántartozás kifizetésérõl, illetve POS-terminálos vagy internetes (B2B, B2C) vásárlásról. Ezeken túlmenõen, míg a meglévõ szolgáltatások jó részét vagy a bankok, vagy a mobilszolgáltatók, vagy harmadik fél végzi, a Semopsban ezek a szereplõk együttmûködnek.

A mai elektronikus fizetések többsége úgy zajlik, hogy a vevõ átad valamilyen azonosító adatot az eladónak, s bár a vásárló ezzel kiszolgáltatottá válik, mégis kénytelen megbízni az eladó jó szándékában.

Anonim maradhat a vevõ

A SafePay rendszerében a vevõ megtartja anonimitását, az eladó viszont közöl a vevõvel bizonyos, a tranzakcióval összefüggõ adatokat; ezt követõen a vevõ a saját bizalmi partnerével lép kapcsolatba – ez vagy a bankja vagy a mobilszolgáltatója. Így a rendszer nem támadható, hiszen nem tartalmaz olyan adatokat, amelyekkel vissza lehetne élni. A kereskedõ is saját bizalmi partnerével – bankjával – áll kapcsolatban, tõle kap valós idejû értesítést arról, hogy megtörtént a kifizetés.

Végfelhasználóknak csak áttételesen

A SafePay nem a végfelhasználókat célozza meg vevõiként, hanem a bankokat és a mobilszolgáltatókat, ezek szolgáltatják tovább a végfelhasználóknak – húzza alá Vilmos András. A megoldás kifejezetten elõsegíti a rendszer terjedését, hiszen a végfelhasználónak nem kell harmadik szolgáltatónál bejelentkeznie. A tervek szerint a fizetési rendszer 2006-tól teljeskörûen elérhetõ lesz az EU tagállamaiban. Azt, viszont, hogy lesz-e szabvány belõle, a piac fogja eldönteni.

Az eladók akkor tudják elfogadni a SafePay-fizetést, ha értékesítési rendszerükhöz egy, a bankjuktól kapott új programot illesztenek, vagy a POS-terminált képessé teszik mobilkészülékkel történõ kommunikációra. Az eladó olyan kész rendszerkomponenseket, illetve kész modult fog kapni, amelyek könnyen integrálhatók a meglévõ rendszerekhez, így az implementációs költségek jóval alacsonyabbak, mint ha saját fejlesztést is igényelne a bevezetés.

Gyors megtérülés

Üzleti szempontból egyébként legalább három ok szól a csatlakozás mellett. Egyrészt, szemben a készpénzes és a kártyás vásárlás jelentõs költségeivel, az új szolgáltatás költségszintje ez alatt lesz az eladó számára. Másrészt, az eladó új ügyfélkört érhet el, nõni fog a tranzakciószám. A kiegészítõ szolgáltatások a back office hatékonyabb mûködését teszik lehetõvé. Így, ha egyszer a megoldás eljut a kereskedelmi hasznosításig, akkor viszonylag rövid idõ alatt megtérül a banknak és a mobilszolgáltatónak.

Egy kóddal, több bankszámla

Ennek a fizetési módszernek versenyeznie kell a kártyás fizetés gyorsaságával, ugyanakkor a Semops nem konkurenciája a hitelkártyának, mivel jelenleg csak a bolti, POS-terminálnál történõ fizetés esetében merülhet fel ez a kérdés. A terhelés vagy a bankszámlára, vagy a mobilszámlára történik. Olyan lehetõség is van, hogy fizetéskor a menürendszerben több bankszámla közül válasszunk, de csak egy PIN-kód szükséges. A szolgáltatás igazából a GPRS-nél kezd élvezhetõvé válni, nemcsak a sebesség és a sávszélesség, hanem a költségvonatkozások miatt is: az adattartalom-küldés árának összehasonlíthatónak kell lennie egy SMS költségével. A tranzakciós költség nem lehet akadálya még a mikrofizetésnek sem.

Biztonságos tranzakció

A vásárlás a következõképpen történik: az áru kiválasztását követõen a vevõ tájékoztatja az eladót, hogy a SafePay fizetési módot választja. A közlés internetes vagy WAP-os vásárlás esetén az eladó honlapján lévõ SafePay logóra kattintással, míg POS-vásárláskor szóban történik. Az eladói SafePay program ekkor meghatározott tranzakciós és egyéb azonosító adatokat ad át a vevõi Safepay program részére.

A vevõi program összeállít egy fizetési megbízást, és meghívja bankjának mobil- vagy e-banking rendszerét. Miután a banki rendszer a szokott módon azonosította a felhasználót (PIN, azonosító, elektronikus aláírás), a vevõi szoftver az idõközben felépített biztonságos csatornán keresztül átadja a fizetési megbízást a SafePay rendszer bankba telepített moduljának. A banki Safepay-modul tájékoztatja az eladó bankjában lévõ SafePaymodult a fizetés megtörténtérõl, egyidejûleg azonnali fizetési értesítés érkezik az eladó részére. Az egész tranzakció 10–15 másodperc alatt zajlik le.

A vevõk kényelméért

A mobilszolgáltatók, a bankok, illetve a nagy- és kiskereskedelmi cégek sikere nagymértékben függ ügyfeleik elégedettségétõl. Az ügyfelek elégedettsége viszont többek között attól függ, hogy mennyire kényelmes, gyors és biztonságos fizetési megoldásokat vehetnek igénybe. Például a mobilfizetést. Piackutatások szerint a magyar közönség három területen látná legnagyobb hasznát a mobilfizetési szolgáltatásnak – mondja Scharek Edit, a mobilfizetési megoldások fejlesztésével foglalkozó Enigma Software Kft. marketingszakértõje –: a sok papírmunkát igénylõ banki átutalásoknál, a hosszas postai sorbanállással járó „sárga csekkes” befizetéseknél, valamint a csalásokra alkalmat adó bankkártyás vásárlások esetében.