Vélemény

Eltűnik-e a könyv?

 

Az interneten és egyéb elektronikus formában hozzáférhető tudástárak szaporodása, népszerűsége felveti a kérdést, érdemes-e még többkötetes, papír alapú enciklopédiák kiadásába fogni vagy könyvtárba járni?

Online: a tudás új hordozói

 


Gervai Péter,

 

a magyar Wikipedia alapító szerkesztője

A lexikonok, enciklopédiák lényege, hogy lelkes emberek az emberi tudást rendszerezve, azt valamilyen módon az emberekhez eljuttatva őrizzék meg. A szóbeli közléstől ezt a szerepet nagyon régóta átvette a papír alapú publikáció. Az elektronikus, főként az online publikáció térnyerése azonban rávilágított a hagyományos lexikonok hátrányaira: a papír drága és környezetkárosító, a nyomtatás és a terjesztés költséges; terjedelme korlátozott. És ahogy egyre nagyobb az emberi tudás mennyisége, a korlátozott terjedelem miatt egyre specializáltabb lexikonokat kell készíteni. Csak­hogy ezeknek egyre kisebb a célközönségük, így áruk még magasabb – ám az általános lexikonok mérete és ára is kizárja a széles körű felhasználást.
Mivel napjainkban az összes anyag elektronikusan készül, az elektronikus kiadás mindjárt helyzeti előnnyel indul. A papírhoz ké­pest hatalmas nyereség a teljes, gyors kereshetőség, a terjedelmi korlátok megszűnése. Ha a publikáció az interneten is elérhető, akkor további előny az ak­tua­li­zá­lás és frissítés egyszerűsége, valamint az egy olvasóra vetített publikálási költség, ami gyakorlatilag a nullához közelít.
Az elektronikus publikáció hátránya persze az, hogy kell hozzá számítógép, áram, de ezek a hát­rányok egyre inkább háttérbe szorulnak a specializált olvasók és hordozható gépek korában. Hát­rány az is, hogy míg a papírlexikont csak talicskával lehet ellopni, addig az elektronikus forma esetében a vásárlást csak a minőség és az emberek meggyőzése eredményezi.

 

 

Offline: csak oda kell lapozni

 


 

Sebestyén György,

az ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézetének igazgatója

Kétségtelen, hogy az elektronikus lexikonokban – legyenek ezek online vagy cd-rom- verziók – a keresés gyorsabb és hatékonyabb. Ugyan­akkor ezek esetünkben teljesen elhanyagolható előnyök: általában pontosan tudjuk, mit is keresünk a lexikonban, ezért nem kell bonyolult keresési straté­giá­kat alkalmazni, sem elmélyült in­for­má­ció­ke­re­sé­si tudással rendelkezni, csak odalapozni a megfelelő lexikoncikkhez – annál is inkább, mert a lapozással sem veszítünk tragikusan sok időt.
Amikor azonban ott vagyunk a lexikoncikknél, akkor az esetek túlnyomó hányadában ezeket hosszabb ideig tanulmányozzuk, alaposan, akár többször is elolvassuk, az ábrákat, illusztrációkat, képleteket és adatokat sokáig nézegetjük, értelmezzük, sőt, esetenként még memorizáljuk vagy le is másoljuk, mert a lexikon a tanulás, a kutatás és az ­alkotás munkaeszköze. Ezt tekintem a lexikonhasználat lényegének, és ehhez alapvetően a papírra nyomtatott szöveg kell, és nem a monitorra kidülledt szemmel meredő, erőlködő olvasás.
De van egy másik aspektusa is ennek a kérdéskörnek. A nyomtatott formátumú lexikonsorozat az emberi tudás teljességét testesíti meg, ezért jóval több, mint puszta státuszszimbólum: a kompeten­ciát, a sikert és az abszolút megbízhatóságot jelképezi.
Néz­zük meg szerte a világon a leghíresebb államférfiakról vagy üzletemberekről készült festményeket, hatalmas számban vannak azok, akik mögött a háttér nem más, mint két-hárompolcnyi lexikonsorozat, természetesen díszes kötésben.