Cégvilág

Laufer Tamás, IVSZ
Laufer Tamás, IVSZ
Forrás: ITB
Még aktívabb bevonódást terveznek a digitalizáció kritikus területein

Változ(tat)ásokra készül az IVSZ

Szövetség a Digitális Gazdaságért – immár így kell az IVSZ-re gondolni, a névfrissítés mögött pedig új célok, új struktúra meghatározása is áll annak érdekében, hogy a szervezet még markánsabban legyen jelen a digitalizáció kiemelt területein. A május 2-án esedékes éves közgyűlés előtt Laufer Tamás elnököt a szövetség működésében tervezett változtatásokról is kérdeztük.

– Mennyire vannak tisztában a magyar kkv-k a digitalizáció jelentőségével, és miben tudnak önök segíteni nekik?
– A digitális technológia alapjaiban forgatja fel a világot – ma már a gazdaság minden területén érzékelhető a digitális transzformáció hatása. Ennek nyomán a magyarországi vállalkozások is egyre nagyobb arányban tekintik versenyképességük zálogának a digitális megoldások minél gyorsabb és minél szélesebb körű alkalmazását. A konferenciákon és a vezetői értekezleteken olyan új kifejezésekkel ismerkednek, mint a mesterséges intelligencia, a blockchain, az ipar 4.0, az önvezető rendszerek, a sharing economy.
– Kivonhatja magát bárki is a digitális transzformációból?
– A technológiai fejlődés nemcsak a gazdaságot, hanem életünk minden területét átalakítja, megoldási lehetőségeket kínálva a fenntartható fejlődés kihívásaira, a természet és a társadalom egészségének javítására, vagy az egyének és csoportok védelmére. Ebben az értelemben a digitális transzformáció mindenkinek új kihívásokat és reményeket tartogat.
– Ezek a változások az IVSZ-ben is érzékelhetők?
– Igen. Bár tagjaink nagy része továbbra is informatikai vállalkozás, egyre több tagtársunk képviseli a korábbi „non-IT” szektort: olyan cégek, amelyek felismerték a technológiai fejlesztések és a digitális transzformáció fontosságát: pénzügyi intézmények, feldolgozóipari cégek, agrárvállalkozások, ingatlanfejlesztők és mások. Ők minden bizonnyal a digitalizáció hiteles és hatékony képviselete miatt csatlakoztak hozzánk, de ezzel egyúttal ők maguk is hitelesítik azt, hogy az IVSZ immár Szövetség a Digitális Gazdaságért.
– Hogyan lehet még eredményesebb, még sikeresebb a szervezet munkája?
– Ez a szövetség úgy lehet még sikeresebb, ha az élén álló elnökség tagjai személyes hitelességükkel és szakértelmükkel is hozzájárulnak az egyre szélesedő technológiai alkalmazási területeken azonosított feladatok megoldásához. Rendkívül fontosnak tartom, hogy olyan elnök és elnökségi tagok álljanak az IVSZ élén, akik már bizonyítottak: szakértelmük, felelősségvállalásuk, transzparenciájuk megkérdőjelezhetetlen.
– Milyen konkrét változásokat tervez újraválasztása esetén?
– A 2019. május 2-i közgyűlésre készülve azzal szeretném ismételt elnöki kandidálásomat a tisztelt tagtársak figyelmébe ajánlani, hogy a következő elnöki ciklus első felében szeretném elérni az elnökségi tagok aktívabb bevonását a digitalizáció kritikus területein, támogatva az IVSZ Iroda és az eddig is sikeres munkacsoportok munkáját. Megválasztásom esetén a következő szerkezetben tervezem az IVSZ vezetését az érintett elnökségi tagok egyetértésével: jómagam a „klasszikus” elnöki feladatokra, valamint a digitális oktatásra és munkaerőpiacra fókuszálnék, utóbbi területeken Both Vilmos segítené majd a munkámat. Vinnai Balázs területe az innováció és a startupok lennének, munkáját Deliága Ákos segítené. Vityi Péterhez az Ipar 4.0 és az automatizáció; Vicze Gáborhoz az uniós fejlesztési programok; Jakab Rolandhoz a mesterséges intelligencia és az 5G; Wolf Andráshoz az exportösztönzés, Mátrai Gáborhoz pedig a nemzetközi kapcsolatok tartoznának.
– Mit tart fő feladatának a következő években?
– Az IVSZ-nek el kell érnie, hogy a digitalizációval kapcsolatos szabályozási, közpolitikai és fejlesztéspolitikai lépések ténylegesen katalizálják vállalataink fejlődését. Fő feladatomnak az elnöki ciklus első felében azt tekintem, hogy az új szerkezet kiépüljön, és az iroda hatékonyan tudja támogatni az új működést. Reményeim szerint ezt követően hátrébb léphetek, hogy 10 évnyi elnökség után átadjam a stafétát egy olyan új vezetőnek, aki osztja a fentiekben megfogalmazott víziót, és a szövetség hiteles vezetőjeként folytatja a megkezdett munkát.