Közigazgatás

start-up
Forrás: linkbuildr.com

Határidőre elkészült az új fejlesztéspolitikai információs rendszer

Az eredeti ütemtervnek megfelelően elkészült Magyarország új fejlesztéspolitikai nyilvántartása és menedzsment rendszere.

Míg a FAIR (Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer) a támogatások tervezhetőségét, ellenőrizhetőségét és átláthatóságát biztosítja, addig az NPR (Nemzeti Pályázatkezelő Rendszer) a pályázók és az intézményrendszer számára nyújt egységes és könnyen kezelhető kommunikációs felületet a pályázati eljárásokban. A projekt 2,3 milliárd forintos költségvetésének 85 százalékát az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 15 százalékát a Magyar Állam finanszírozta.

A FAIR segítségével jobban összehangolható az Uniós és a hazai fejlesztéspolitikai források kezelése és a kommunikáció internetes alapokra helyezésével gyorsul a pályáztatási eljárás is. A FAIR és a hozzá kapcsolódó NPR korszerű eszközökkel és it-szolgáltatásokkal segítik a pályázókat, általuk célzottabbá válik a források kihelyezése, egyúttal a rendszer működési költségei is csökkennek.

A FAIR és az NPR felhasználói a Miniszterelnökség és a szaktárcák, valamint maguk a pályázók lesznek. A rendszerrel a hazai és uniós támogatási konstrukció válik tervezhetőbbé, könnyebben felügyelhetővé és áttekinthetőbbé. A FAIR-en keresztül ellenőrizhető a végrehajtó szervek munkavégzése is, ez alapot adhat a teljesítmény méréséhez és a teljesítményalapú finanszírozáshoz. A projektek ellenőrzésekor egy felületen kérdezhetők le a kitűzött célok, a végrehajtási indikátorok, az elköltendő források, az irányító és végrehajtó szervezetek.